Liên hệ

PHN PH?I CAMERA
DANH M?C S?N PH?M
BO ??NG CH?NG TR?M
THI?T B? PHNG CHY

635012096118906250

CH??NG TRNH KHUY?N M?I

Khuy?n m?i ??c bi?t m?ng sinh nh?t cng ty 

Chi?t kh?u 20% trn t?ng gi tr? ??n hng trong tu?n l? t? ngy 22/06/2017 ??n 30/06/2017

Nhanh tay ln cc b?n ?i!

TH?NG K TRUY C?P
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay94
mod_vvisit_counterHm qua97
Hiện có 18 khách Trực tuyến
Trang Ch? TIN T?C

 

?? kh?c ph?c nh?ng nh??c ?i?m ?, cng ty M?T TH?N ? ??a ra gi?i php ton di?n v  t?i ?u nh?t  cho  h? th?ng camera. ? l vi?c s? d?ng ngu?n POE t?p trung k?t h?p v?i video balun chuy?n ??i ngu?n v tn hi?u s? d?ng hon ton b?ng cp m?ng v?i nh?ng tnh n?ng v??t tr?i nh? sau:

 
 


           

-       Gi?i quy?t ???c bi ton m?t ngu?n t?i cc ?i?m ??t camera, kh?c ph?c ???c hi?n t??ng h?ng adapter t?i cc ?i?m ??t camera .

 

-       ?n ??nh ?i?n p c?p ngu?n cho camera lun lun l 12V-DC, ngu?n m?i camera l hon ton ??c l?p,trnh ???c hi?n t??ng nhi?u t? camera ny sang camera khc.

 

-       Ti?t ki?m chi ph cp thi cng v cp ??ng Tr?c cho cc h? th?ng l?n.

 

-       Cho cc ?i?m qu?n l h? th?ng camera t?p trung v?i ph?m vi bn knh r?ng.

 

-        Cho cc ?i?m kh kh?n trong vi?c ko dy ngu?n c?p ?i?n.

 

-       Cho cc ?i?m c mi tr??ng ho?t ??ng kh kh?n nh? n??c, n?ng, nng..., m cc lo?i dy ??ng tr?c v dy ?i?n khng th? s? d?ng ???c.

 

-       C c?u chi ch?ng st lan truy?n, ch?ng chy n?, an ton v? ?i?n cho h? th?ng.(khi x?y ra s? c? ch?p ngu?n c?u ch t? ??ng ng?t ?i?n b?o v? dy d?n v camera)

 

-       ??m b?o tn hi?u camera khng b? nhi?u ?i?n.

 

-       Ti?t ki?m dy v v?t t? ph? khi thi cng.(?ng nh?a,s? l??ng dy)

 

-       Ti?t ki?m nhn cng khi thi  cng so v?i vi?c thi cng s? d?ng dy ??ng tr?c.

 

-       Ho?t ??ng ?n ??nh lu di, d? b?o hnh, b?o tr h? th?ng.

 

-       C 2 c?p dy d? phng, c th? g?n thm camera m khng c?n ?i dy thm.

 

-       Kh? n?ng nng c?p: V?i s? pht tri?n cao th nhu c?u s? d?ng cc dng camera ?? nt cao (camera ip HD, FULL HD) v?i nguyn l ?i dy cp m?ng (AMP) ch? c?n thay camera m khng c?n thay h? th?ng dy tn hi?u.

 

Kho?ng cch truy?n ngu?n v tn hi?u cho camera nh? sau:

Truy?n ngu?n POE cho camera ln ??n 600 mt.

Truy?n tn hi?u cho camera ln ??n 1200 mt.

Cp m?ng ???c s? d?ng ph?i l lo?i cp chnh hng, chuyn d?ng, t?t c? c?p dy ph?i l ??ng tinh th? OFC 100 ?? tn hi?u v ngu?n c?p cho camera ???c ??m b?o .(khuyn dng cp AMP chnh hng)

 

 


T? ngu?n bao g?m :

  4 c?ng RJ45 (VIDEO IN) truy?n ngu?n v tn hi?u  cho 4 camera.

  1 c?ng RJ45 (VIDEO OUT) truy?n tn hi?u t? camera v? ??u ghi.

  4 c?u ch ch?ng st lan truy?n cho 4 camera.Thay th? d? dng.

  1 c?u ch b?o v? m?ch khi ?i?n l??i vo 220V c s? c?

  Cc ?n led bo tr?ng thi ngu?n cc knh cho camera .

  Bi?n p 24-28V-AC  5A v?i 1 cu?n s? c?p vo v 4 cu?n th? c?p ring bi?t ?? c?p ngu?n cho m?i camera


M?t h? th?ng g?m:

  1 BaLun 201MC truy?n tn hi?u l?p t?i ??u ghi hnh (kho?ng cch dy t? camera ??n ??u ghi d??i 300 mt), s? d?ng balun khu?ch ??i PV-2003R cho kho?ng cch 300 ??n 1200 mt.

  1 BaLun PV 3001 l?p t?i ?i?m Camera.

  1 h?p ngu?n 4 knh - 8 knh : dng c?p ngu?n cho camera v truy?n t?i tn hi?u ViDeo v? ??u ghi.

1/ PV-201MC  

1 KNH PASSIVE (TH? ??NG). ch?ng st lan truy?n
Truy?n & nh?n tn hi?u VIDEO t? camera v? ??u ghi v?i kho?ng cch ln ??n 300 mt.
???c l?p t?i ??u ghi.

Tn hi?u truy?n t? camera ??n t? ngu?n, t? t? ngu?n s? truy?n ti?p t?c ??n ??u ghi thng qua balun PV-201MC
C?n 1 c?p dy c?a dy CAT 5E. (g?m 4 c?p, 1 dy m?ng Cat 5E 4 c?p dy dng ???c cho 4 camera. R?t ti?t ki?m).

 
   

2/PV-3001C

1 KNH PASSIVE VIDEO BALUN: L?C NHI?U & CN B?NG ?I?N P, CH?NG ?I?N LAN TRUY?N

???c ??t t?i camera.

Truy?n tn hi?u video t? camera v? trung tm.
Chuy?n ??i ngu?n t? 24-28V/AC sang 12V/DC,gi? ?i?n p t?i camera lun cn b?ng ? m?c 12V c?p cho camera.
Truy?n tn hi?u Data t? cameras 300-1200 mt(c?p tn hi?u ?i?u khi?n cho camera SPEEDOME)
Nh?n ?i?n t? tr?m trung tm, x? l, l?c nhi?u t?ng s? & cn b?ng ngu?n ?i?n, cung c?p cho camera. 1 ci l?p t?i camera.
Ch?u t?i 1.5 Amp 12VDC. Ch?ng nhi?u, t? ..

                        3/ ngu?n t?ng 4 knh-8 knh-16 knh

NGU?N T?NG & HUB TRUNG CHUY?N CHO 8 KNH. CH?NG ST LAN TRUY?N NGU?N 16KV 
Nh?n Video t? camera v? ??u ghi v?i kho?ng cch ln ??n 300-600 mt.
Truy?n ngu?n ?i?n cung c?p cho 4 cameras ln ??n 600 mt. 
T? b? trung chuy?n ny s? k?t n?i t?i Video receiver PV-201MC g?n vo ng VIDEO IN c?a ??u ghi

C?n 1 ci passive balun PV-3001C l?p t?i m?i camera.

Hy lin h? tr?c ti?p v?i Cng ty M?T TH?N ?? ???c cung c?p s?n ph?m ch?t l??ng v d?ch v? t?t nh?t.
R?t mong nh?n ???c s? quan tm, tin t??ng v l?a ch?n s?n ph?m c?a Qu khch hng.
Thn cho h?p tc.


M?i thng tin chi ti?t vui lng lin h?:

 

Hotline: Mr Minh 0916.331.163

 

Website: http://cameraquansatmatthan.com

 
??ng K Nh?n Bo Gi
Video

hotro

cameramatthan01@yahoo.com
Mr. Minh
Hotline: 0916.331.163


cameramatthan02@yahoo.com
Ms. Thu
Hotline:
094.65.65.156


cameramatthan03@yahoo.com


cameramatthan04@yahoo.com


cameramatthan05@yahoo.com