Liên hệ

PHN PH?I CAMERA
DANH M?C S?N PH?M
BO ??NG CH?NG TR?M
THI?T B? PHNG CHY

635012096118906250

CH??NG TRNH KHUY?N M?I

Khuy?n m?i ??c bi?t m?ng sinh nh?t cng ty 

Chi?t kh?u 20% trn t?ng gi tr? ??n hng trong tu?n l? t? ngy 22/06/2017 ??n 30/06/2017

Nhanh tay ln cc b?n ?i!

TH?NG K TRUY C?P
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay114
mod_vvisit_counterHm qua97
Hiện có 98 khách Trực tuyến
Trang Ch? TIN T?C

 

Gi?i thi?u ?u ?i?m dng s?n ph?m camera quan st IP

I. T?ng Quan V? S?n Ph?m:

Cng v?i s? pht tri?n m?nh m? c?a internet, h? th?ng gim st CCTV truy?n th?ng d?n ???c thay th? b?ng cc gi?i php gim st qua m?ng IP n?n t?ng c?a m?ng Internet. S?n ph?m camera quan st IP  ???c xy d?ng nh? m?t h? th?ng x? l ??c l?p do c b? vi x? l ???c tch h?p bn trong. Dng s?n ph?m camera quan st IP c th? ho?t ??ng trong mi tr??ng m?ng c dy ho?c khng dy (Wifi) cho php gim st c? ban ngy v ban ?m ??ng th?i t? m?ng LAN ho?c b?t k? ?u c k?t n?i Internet. Nh? vi?c ???c tch h?p s?n cc cng ngh? tin ti?n hi?n nay,cng nhi?u m?c b?o m?t khc nhau nn cc thi?t b? ny c kh? n?ng cho php thi?t l?p c?u hnh thng qua giao di?n trnh duy?t WEB m?t cch thu?n ti?n v d? dng nh?t cho ng??i s? d?ng. ?i?m n?i b?t c?a s?n ph?m camera IP  l tun th? ch?t ch? cc chu?n cng nghi?p ??ng th?i lun p d?ng cc cng ngh? m?i nh?t.

camera ip escort 
hnh 1:cc cng ngh? tch h?p trn camera quan st IP

II. Cc cng ngh? tin ti?n ???c p d?ng trn dng s?n ph?m camera IP 

1.Qu trnh ci ??t s? d?ng:

- Thng th??ng m?t camera IP s? ho?t ??ng nh? sau: ?? c th? truy c?p camera quan st t? mi tr??ng Internet chng ta c?n ph?i lm cc b??c sau: 
+ ??ng k IP t?nh v Port cho camera quan st . 
+ NAT port camera thng qua Router, camera lun ho?t ??ng d??i m?t ch?t ch?n l Router, do v? chng ta c?n ph?i khai bo ??y ?? thng s? qua 2 b??c trn ?? s? d?ng chng.

- V?i dng s?n ph?m camera IP ???c tch h?p cng ngh? Plug and Play c?m v ch?y cloud computing ?i?n ton ?m my gip cho nh?ng ng??i dng khng chuyn hon ton c th? t? l?p ??t camera t?i n?i mnh mong mu?n v khng c?n ph?i c ki?n th?c v? NAT Port ho?c c?u hnh modem ADSL. ?? s? d?ng camera chng ta ch? c?n k?t n?i dy m?ng vo thi?t b? camera v truy c?p vo ??a ch? web ho?c ci ??t ph?n m?m l c th? s? d?ng ngay.

camera ip escort 
hnh 2: hnh ?nh minh ho? s? thu?n ti?n khi s? d?ng camera IP 

2. Ch?t l??ng hnh ?nh:

- V?i dng s?n ph?m camera quan st IP s? d?ng c?m bi?n hnh CMOS 1/4 inch,?? phn gi?i t? 1.0Mp ~ 2.0Mp, chu?n nn hnh H.264, chu?n xu?t hnh 1280x720 1920*1080. Hnh ?nh s? ha ???c tch h?p cng ngh? smooth streaming cho ch?t l??ng hnh ?nh nt - m?n,gi?m ?? nho ?ng k? so v?i cc dng camera IP cng lo?i khng ???c tch h?p cng ngh? smooth streaming.

camera ip escort 
hnh 3: camera tch h?p cng ngh? Smooth Stream

3.Chu?n nn hnh ?nh H.264:

- Camera quan st IP  s? d?ng cng ngh? nn v truy?n thng tin b?ng chu?n H.264 lm gi?m ??n 50% b?ng thng v kch th??c file d? li?u l?u tr? so v?i cch nn thng th??ng hi?n nay (chu?n nn thng th??ng hi?n nay ?ang ???c s? d?ng r?ng ri l MPEG-4 Part 2) v gi?m t?i h?n 80% b?ng thng v kch th??c file d? li?u l?u tr? so v?i nn b?ng chu?n Motion JPEG. ?i?u ? cho chng ta th?y v?i cng m?t h? th?ng n?u chng ta s? d?ng chu?n nn m?i chng ta c th?i gian l?u tr? g?p ?i v b?ng thng m?ng gi?m ?i m?t n?a, l?i ch m chng ta th?y ngay ? l chi ph cho l?u tr? d? li?u video gi?m m?t n?a so v?i dng h? th?ng c chu?n nn thng th??ng. Ngoi ra vi?c truy?n hnh ?nh chi?m b?ng thng gi?m m?t n?a, v v?y chi ph dnh cho thu b?ng thng m?ng c?ng gi?m ?ng k?. Ho?c chng ta c th? t?ng ch?t l??ng hnh ?nh gim st ln g?p ?i nh?ng v?n ??m b?o ???c b?ng thng v th?i gian l?u tr? nh? tr??c ?y. ?y l m?t l?i th? r?t l?n, b?i v?i m?t h? th?ng an ninh l?n, gi?i quy?t v?n ?? b?ng thng m?ng v th?i gian l?u tr? l r?t ph?c t?p. V?i chu?n nn H.264 n ? gi?i quy?t ???c r?t nhi?u nh?ng kh kh?n nh? v?y.


camera ip escort 


hnh 4: b?ng so snh chu?n nn hnh ?nh H.264 v cc chu?n nn hnh ?nh khc

camera ip escort 


hnh 5: so snh ch?t l??ng hnh ?nh c?a chu?n H.264 v?i chu?n MPEG-4


4. Cng ngh? IR Cut Filter:

- Th?c ch?t nh sng (nh sng m?t tr?i, nh sng th?y ???c t? m?t ng??i, nh sng t? nhin) ??u l m?t dng tn hi?u ?i?n t? c th? ?o v tnh ton ???c theo b??c sng. Trong d?i nh sng m m?t ng??i c th? th?y ???c ch? l 1 kho?ng nh? trong d?i quang ph? nh sng t? nhin (nh sng m?t tr?i), ??ng th?i cn c r?t nhi?u b??c sng nh sng g?n v?i di b??c sng nhn th?y ???c l sng h?ng Ngo?i (Infrared v UV). Ngoi di b??c sng th?y ???c, c?m bi?n CCD/CMOS cn th?y ???c m?t ph?n c?a b??c sng h?ng ngo?i. Do ? n?u c?m bi?n khng l?c b? tia h?ng ngo?i th khi ch?p hnh ho?c quay phim k?t qu? hnh ?nh th??ng b? ng sang mu h?ng ho?c tm.

- M?t b? l?c IR Cut Filter ???c s? d?ng trong camera quan st IP  gim st t?t c? cc ch? ?? k? c? ngy l?n ?m. Vo ban ngy, khi ch?c n?ng IR Cut Filter ???c b?t, n s? c?n tia h?ng ngo?i v ch? cho php nh sng r r?t xuyn qua.Trong ?m, khi ch?c n?ng IR Cut Filter ???c t?t, cc b? l?c c? h?c di chuy?n ra kh?i con ???ng nh sng ?? cho php t?t c? nh sng vo camera, bao g?m c? nh sng h?ng ngo?i. Hnh ?nh s? chuy?n qua ch? ?? tr?ng, cho php camera xem chi ti?t h?n trong nh sng th?p v c?ng ?? t?n d?ng l?i th? c?a cc ?n led h?ng ngo?i cung c?p thm nh sng ?? c th? nhn r s? v?t h?n.

 

camera ip escort 
hnh 6: cng ngh? IR Cut Filter

5. L?u tr? c?c b? trn camera:

Ngoi vi?c h? tr? l?u tr? d? li?u trn ?i?n ton ?m my. Camera IP cn h? tr? vi?c l?u tr? hnh ?nh vo th? nh? g?n tr?c ti?p trn camera v?i dung l??ng t?i ?a 32GB.

camera ip escort 

hnh 7: Camera IP  h? tr? thm kh? n?ng l?u tr? trn th? nh?

M?i thng tin chi ti?t vui lng lin h?:

Hotline: Mr Minh 0916.331.163

Website:  http://cameraquansatmatthan.com

 
??ng K Nh?n Bo Gi
Video

hotro

cameramatthan01@yahoo.com
Mr. Minh
Hotline: 0916.331.163


cameramatthan02@yahoo.com
Ms. Thu
Hotline:
094.65.65.156


cameramatthan03@yahoo.com


cameramatthan04@yahoo.com


cameramatthan05@yahoo.com