Liên hệ

PHN PH?I CAMERA
DANH M?C S?N PH?M
BO ??NG CH?NG TR?M
THI?T B? PHNG CHY

635012096118906250

CH??NG TRNH KHUY?N M?I

Khuy?n m?i ??c bi?t m?ng sinh nh?t cng ty 

Chi?t kh?u 20% trn t?ng gi tr? ??n hng trong tu?n l? t? ngy 22/06/2017 ??n 30/06/2017

Nhanh tay ln cc b?n ?i!

TH?NG K TRUY C?P
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay100
mod_vvisit_counterHm qua97
Hiện có 37 khách Trực tuyến

 
 
L?p ??t camera gim st, l?p ??t camera an ninh, l?p ??t camera ch?ng tr?m, l?p camera quan st hng ??u t?i Vi?t Nam. 
V?i ??i ng? nhn vin ???c ?o t?o chuyn su v h?n 10 n?m kinh nghi?m cng ty chng ti cam k?t mang ??n cho khch hng d?ch v? t?t nh?t, s? hi lng v? ch?t l??ng linh ph? ki?n v d?ch v? chuyn nghi?p
 
 
Chng ti lun c chnh sch gi ?u ?i ring bi?t, ph v?i t?t c? khch hng l c nhn hay doanh nghi?p
 

Chng ti cam k?t b?o hnh 1 n?m mi?n ph cho h? th?ng l?p camera do chng ti th?c hi?n.

HNH ?NH CAMERA DO CNG TY CHNG TI TH?C HI?N
 
 
  V?i tnh hnh kinh t? hi?n nay, cc b?c cha m? r?t t c th?i gian ch?m sc con em mnh, nn gi?i php g?i b t?i nh tr? l bi?n php ph? bi?n hi?n nay, tuy nhin tnh tr?ng ng??c ?i tr?, l? l trong vi?c ch?m sc tr? d?n t?i 1 s? nguy h?i t?i s?c kh?e v s? pht tri?n c?a tr? ? v ?ang di?n ra ph? bi?n t?i cc nh gi? tr? t? nhn, tr??ng h?c v ngay c? nh?ng tr??ng c uy tn.L?p camera cho tr??ng h?c nh tr?


Chng ti xin gi?i thi?u ??n cc b?n gi gi?i php H? th?ng th?ng camera qu?n l cho tr??ng h?c, v?i h? th?ng ny hi?u tr??ng c th? quan st v theo di tnh tr?ng d?y v h?c c?a b?t c? l?p h?c no m mnh mu?n, c tc d?ng gip cho vi?c d?y v h?c ???c t?t h?n. Ngoi ra, n?u nh?ng hnh ?nh ? ???c ??a ln m?ng Internet thng qua thi?t b? ??u ghi ho?c card ghi hnh truy?n xa qua m?ng th cc b?c ph? huynh c?ng c th? tr?c ti?p theo di con em mnh khi chng ? tr??ng m khng c?n ph?i ??n t?n n?i t?o tm l yn tm cho ph? khuynh h?c sinh. Nh?ng thi?t b? ny c?ng c th? l?u l?i nh?ng gi? gi?ng hay ?? lm ?? c??ng sau ny.

CC LO?I CAMERA DNG L?P  CHO TR??NG H?C
L?p camera cho tr??ng h?c nh tr?
Khu v?c phng h?c
 • S? d?ng cc lo?i camera c? ??nh nh? IP7135, TC5330 cho hnh ?nh r nt v?i ?? phn gi?i cao
Khu v?c th? vi?n
 • S? d?ng dng camera c? ??nh nh? g?n g?n t?i cc gc phng IP7133 ho?c s? d?ng dng camera xoay lin t?c 3600 v c kh? n?ng zoom 10x SD6122 g?n ? cc v? tr trung tm
Khu v?c hnh lang phng h?c
 • C th? s? d?ng dng camera c? ??nh IP7131 g?n d?c hnh lang ho?c c th? k?t h?p v?i chn ?? xoay ?? m? r?ng t?m quan st
Khu v?c c?ng tr??ng

 • S? d?ng dng camera h?ng ngo?i outdoor IP7142 ho?c IP7330 gim st c? ngy l?n ?m ??m b?o an ninh 24/24
 •  

 • H? th?ng Camera gim st: B?n s? yn tm h?n v?i ngi nh ???c b?o v? b?i h? th?ng Camera. H?n c? m?t ng??i b?o v? chuyn c?n, h? th?ng s? gim st ngi nh c?a b?n 24/24 v ghi l?i nh?ng hnh ?nh di?n ra trong v xung quanh ngi nh c?a b?n nh? thi?t b? ghi chuyn d?ng, ho?c b?n c?ng c th? tr?c ti?p quan st ngi nh c?a mnh t? xa qua m?ng

  Nh?n l?p ??t camera cho c?a hng, h? gia ?nh, v?n phng, nh x??ng, ta nh... b?o ??m hng chnh hng c ?? uy tn cao. Chng ti s? ??a ra cc gi?i php an ninh gip b?n gim st t?t nh?t cho h? th?ng c?a hng, ta nh, v?n phng hay chnh ngi nh c?a mnh

  H? th?ng Camera gim st: L?p ??t ? cc n?i nh? hnh lang, c?u thang my, c?u thang b?, s?nh, khu v?c ?? xe, khu vui ch?i, th? thao,...

  L?p camera cho c?a hng

 •  

 • ?u ?i?m c?a cng ngh? camera gim st m?i

   L?p ??t camera t?i H Nam


   

  H? th?ng camera s? gim st ??m b?o an ninh cho gia ?nh b?n

  H? th?ng camera s? gim st ??m b?o an ninh v quan st cho b yu c?a b?n

  R?t nhi?u l?a ch?n camera gim st hi?n nay khi m cng ngh? pht tri?n, ?p ?ng ???c h?u h?t nhu c?u c?a ng??i dng. L?i ch m h? th?ng camera mang l?i l ?i?u khng cn ph?i suy ngh?. Nh?ng cn nh?c v l?a ch?n h? th?ng nh? th? no cho ph h?p v?i b?n, hy tham kh?o m?t s? ?u ?i?m c?a camera gim st sau ?y:

  Camera khng dy trnh nguy c? k? tr?m c?t dy, d? dng l?p ??t m khng c?n ph?i khoan ??c ?? ?i dy

  - Cng ngh? ?i?n tho?i thng minh cho php b?n xem video, hnh ?nh tr?c ti?p c?a nh b?n b?t c? n?i no trn th? gi?i thay v lo l?ng v? vi?c thay ??i nh?ng cu?n b?ng video. Xem t? xa gip b?n thu?n ti?n h?n r?t nhi?u

  - Camera gim st lm vi?c qua Internet thay v thng qua m?t DVR, s? r?t g?n nh?, v khng lo vi?c ai ? v tnh xa m?t d? li?u

  Camera gim st khng dy di chuy?n v?i b?n n?u b?n thay ??i nh, b?n c di chuy?n ??n b?t c? ?u m b?n mu?n

  - Thi?t l?p v ci ??t nhanh chng.

  Nh?ng l?i ch ny v nhi?u h?n n?a ???c p d?ng cho c? camera ngoi tr?i v camera trong nh. B?n c th? c?m nh?n ???c s? an ton t?i b?t ch? ?u v?i nh?ng chi?c camera gim st an ninh ???c trang b? cng ngh? hi?n ??i 

 •  

  • Phn bi?t camera IP v?i camera analog, hi?u cc thng s? k? thu?t c?a camera, phn lo?i camera qua tnh n?ng... nh?ng ki?n th?c c?n b?n v? camera quan st, gim st gip b?n ??u t? h?p l, ?ng m?c ?ch s? d?ng.


   Camera IP khc g camera analog?
   Camanalog era 
   Hnh ?nh thu ???c t? camera l d?ng tn hi?u analog, s? ???c truy?n qua ???ng cp ??ng tr?c t?i ??u ghi hnh k? thu?t s? DVR (Digital Video Recorder), kho?ng cch c th? ln t?i 330 mt. Do truy?n tn hi?u analog khng nn nn ch?t l??ng hnh ?nh v t?c ?? khung hnh ??m b?o, khng b? gi?i h?n v? b?ng thng, khng b? ?nh h??ng hay g?p r?i ro v? m?ng. 

   ??u ghi DVR ngoi ch?c n?ng hi?n th? hnh ?nh nh?n ???c t? cc camera ra mn hnh cn chuy?n tn hi?u thnh d?ng s?, nn l?i tr??c khi l?u vo ? c?ng ?? dng v? sau. DVR hi?n nay th??ng ???c tch h?p thm nhi?u tnh n?ng thng minh nh?: ghi hnh theo th?i gian ??t tr??c, c?nh bo khi pht hi?n c chuy?n ??ng ho?c m?t tn hi?u t? camera, zoom s?, truy?n hnh ?nh qua m?ng h? tr? quan st t? xa... PC g?n card b?t hnh DVR c th? thay th? cho ??u DVR. C?ng th??ng c cc lo?i h? tr? 4, 8, 16 knh, m?i knh n?i v?i m?t camera.

   Camera analog s? d?ng cng ngh? c?, hnh ?nh thu nh?n ch? ? m?c h? th?ng truy?n hnh PAL/NTSC, khng h? tr? hnh ?nh ?? nt cao. Vi?c tri?n khai h? th?ng cp b?t ti?n, m?i camera cn ph?i c dy ?i?n c?p ngu?n ho?t ??ng.


   Camera IP
   S? d?ng c?m bi?n CMOS ho?c CCD thu nh?n hnh ?nh, s? ha, x? l v m ha sau ? truy?n t?i tn hi?u s? qua cp m?ng ethernet v? my tnh ho?c m?t thi?t b? l?u tr? m?ng NVR (Network Video Recorder). Ngoi truy?n tn hi?u hnh ?nh, m thanh, cp m?ng cn c ch?c n?ng c?p ?i?n cho cc camera IP c tnh n?ng PoE (Power over Ethernet), ti?n cho nh?ng n?i khng g?n ? c?m ?i?n. Cc camera IP h? tr? k?t n?i khng dy Wi-Fi thch h?p ?? tri?n khai nh?ng n?i khng ti?n ?i dy ??i v?i m?ng h? tr? Wi-Fi.

   ?u ?i?m c?a camera IP l thu nh?n hnh ?nh ?? nt cao (megapixel). M?i camera IP ???c g?n ring m?t ??a ch? IP, do ? ng??i s? d?ng d? dng truy c?p t?ng camera IP b?ng trnh duy?t web thng qua m?ng (LAN, WAN hay Internet) b?ng PC hay thi?t b? di ??ng. Cc ph?n m?m ?i?u khi?n ?i km, ho?c mua t? hng th? ba, h? tr? xem, ghi, pht l?i hnh ?nh, hi?n th? hnh ?nh c?a t?ng camera IP ho?c ??ng th?i c?a nhi?u camera IP trn cng m?t mn hnh. 

   M?t ?i?m c?n l?u , cp m?ng UTP Cat. 5 ch? ??m b?o cho tn hi?u truy?n t?i ?a 100 mt. H?n n?a, ch?t l??ng hnh ?nh c th? gi?m khi truy?n tn hi?u ?i do nhi?u y?u t?: gi?i h?n b?ng thng, l?u l??ng truy?n trn m?ng l?n, virus ho?t ??ng chi?m nhi?u ti nguyn m?ng..., th?m ch hnh ?nh c th? b? gin ?o?n. ??  tr? c?ng l m?t v?n ?? do hnh ?nh b? nn tr??c khi truy?n. 

   Nhn chung, v?i nh?ng gia ?nh ? c ???ng thu bao Internet ADSL th vi?c dng camera IP l r?t thu?n ti?n. Ch? vi?c mua camera IP v? v n?i v?i router ADSL qua cp m?ng. N?u thi?u c?ng k?t n?i m?ng, c th? b? sung thm m?t Switch, gi kho?ng 200.000 ??n 300.000 ??ng. Tuy nhin, ng??i dng c?n c ki?n th?c v? m?ng my tnh n?u mu?n t? mnh l?p ??t. Trong khi ?, h? th?ng camera analog v?i ??u DVR chuyn d?ng, khng c?n t?i ??a ch? IP, khng nh?t thi?t ph?i ci ph?n m?m, khng ?i h?i h? t?ng m?ng hon ton thn thi?n v?i nh?ng gia ?nh, c?a hng nh? m ch? nhn khng am hi?u nhi?u v? my tnh. 

   Chi ph c?ng l ?i?u khc bi?t gi?a hai h? th?ng camera IP v camera analog. M?t b? 4 camera analog ?? phn gi?i 480 TV Lines, ?? dng cho gia ?nh quan st ngy ?m c?a ra vo, phng khch, ban cng... km theo card ghi hnh 4 c?ng t?n d?ng PC c s?n, h? tr? quan st t? xa qua Internet c gi kho?ng 6 tri?u ??ng. N?u dng ??u ghi chuyn d?ng h? tr? 4 camera ? c?ng 500GB, chi ph ??u t? vo kho?ng 10 tri?u ??ng. So v?i camera analog, gi m?i camera IP cao h?n g?p 3 l?n v?i tnh n?ng t??ng ???ng. Nh?ng n?u ch? c?n 1 hay 2 camera cho gia ?nh ? c s?n ???ng truy?n ADSL th trang b? camera IP l?i t? ra h?p l h?n.

    Camera H Nam

   L?p ??t camera t?i H Nam


   Phn bi?t cc lo?i camera
   Camera bn c?u g?n g?n trn tr?n nh mang tnh th?m m?; camera h?ng ngo?i quan st c? ngy l?n ?m; camera PTZ m? r?ng t?m quan st v?i kh? n?ng xoay, phng to hnh Camera gim st c nhi?u lo?i, ph?c v? cho nhi?u m?c ?ch s? d?ng khc nhau.   Camera p tr?n (camera Dome)

   Th?m m?, gi?u h??ng camera

   ???c thi?t k? ?? g?n trn tr?n nh, camera p tr?n (cn g?i l camera vm hay camera bn c?u) trng trang nh v thu?n ti?n trong l?p ??t. Nh? g?n, l?i c v? b?c bn ngoi nn h??ng quan st khng b? l?, khng gy ?c ch? cho m?i ng??i. Camera p tr?n thch h?p dng cho phng khch, phng ti?p tn... nh?ng n?i c yu c?u cao v? th?m m?.   Camera thn di

   Linh ho?t ch?n ?ng knh

   C?ng l d?ng c? ??nh nh? camera p tr?n, nh?ng camera thn di linh ho?t h?n v cho php mua camera v ?ng knh ring bi?t, ?em ??n nhi?u l?a ch?n ph h?p v?i t?ng khu v?c c?n quan st. C?n c? theo nhu c?u v kh? n?ng ?? ch?n ?ng knh ?p ?ng t?t t?m quan st. Lo?i camera ny r?t ph h?p ?? b? tr pha tr??c c?a hng bn l?, c th? l?p thm v? che b?o v? ?? dng ngoi tr?i.   Camera b m?t

   Nh? g?n, kh nh?n bi?t

   Ty theo hnh d?ng v kch th??c c?a camera m c nhi?u hnh th?c ng?y trang, trnh b? pht hi?n. Ch?ng h?n nh? g?n camera trong th nh?i bng ??t trn k? sch trong phng, hay gi?u trong ??u bo khi trn tr?n nh.   Camera PTZ (Pan/Tilt/Zoom)

   T?m quan st r?ng

   Camera h? tr? qut ngang (Pan), qut d?c (Tilt), phng to thu nh? (Zoom), t?c ?? ?p ?ng nhanh, c t?m quan st r?ng, gc nhn thay ??i linh ho?t gip ch? nhn gi?m ???c s? l??ng camera b? tr trong khu v?c c?n gim st. Camera lo?i ny c th? ???c ?i?u khi?n t? DVR ho?c ki?m sot t? xa thng qua ph?n m?m, ph h?p cho nh?ng n?i c?n quan st th??ng xuyn, trong nh ho?c ngoi tr?i, c? ngy v ?m.   Camera h?ng ngo?i

   Quan st c? ngy v ?m

   Camera day/night (ngy/?m) v camera IR c th? quan st ???c trong ?m t?i nh? s? d?ng tia h?ng ngo?i (m?t ng??i khng nhn th?y ???c) ?? thu nh?n hnh ?nh r rng. Khi nh sng y?u, hay v? ?m, nh?ng camera ny t? ??ng chuy?n sang ghi hnh ?en tr?ng thay v c mu nh? ban ngy (? l?c ra nh sng h?ng ngo?i). Camera IR ?ang ???c bn trn th? tr??ng c ?n LED l?p trn thn my, t? ??ng pht h?ng ngo?i khi tr?i t?i nn cung c?p hnh ?nh chi ti?t h?n.    Camera ngoi tr?i

   Ho?t ??ng b?n b?

   Ch?u ???c th?i ti?t kh?c nghi?t t? m?a, n?ng, ?? ?m, nh?ng camera ngoi tr?i ho?t ??ng b?n b? quanh n?m. Camera d?ng ny th??ng p d?ng cng ngh? ch?ng ng??c sng, t? cn b?ng tr?ng, gi?m nhi?u, zoom quang...

    
    
   Phn bi?t camera IP v?i camera analog, hi?u cc thng s? k? thu?t c?a camera, phn lo?i camera qua tnh n?ng... nh?ng ki?n th?c c?n b?n v? camera quan st, gim st gip b?n ??u t? h?p l, ?ng m?c ?ch s? d?ng.

   Thng s? k? thu?t c?n quan tm 

    
    
    
    
    
    
   Cc thng s? k? thu?t ph?n no ph?n nh ch?t l??ng c?a m?t chi?c camera v th? hi?n camera ? ph h?p hay khng v?i m?t m?c ?ch s? d?ng c? th?.


   Thng s? quy?t ??nh ch?t l??ng
   Ch?t l??ng hnh ?nh c?a m?t camera ph? thu?c vo nh?ng thng s?: c?m bi?n hnh ?nh (Image Sensor), ?? phn gi?i (Resolution), ?? nh?y sng (tnh theo Lux), ?ng knh.


   C?m bi?n hnh ?nh (sensor): Kch th??c mn hnh c?m bi?n cng l?n th ch?t l??ng cng t?t. V d?: c?ng l c?m bi?n CCD c?a Sony, nh?ng mn hnh 1/3 inch s? c ch?t l??ng t?t h?n lo?i 1/4 inch (?y c?ng l hai lo?i c?m bi?n th??ng ???c dng cho camera gim st). Hi?n t?i, sensor c?a camera ch? y?u l do Sony v Sharp s?n xu?t. Ch?t l??ng c?a Sony ???c ?nh gi cao h?n, gi c?ng ??t h?n. V? m?t k? thu?t, cc sensor ???c ch? t?o t? 2 cng ngh? chnh: CCD (Charge-Coupled Device) v CMOS (Complementary metaloxidesemiconductor).


   ?? phn gi?i (resolution): Cng cao th hnh ?nh cng nt. Th??ng c?n c? theo gi tr? TV Lines. N?u khng c yu c?u quan st th?t r nt, ?? phn gi?i 480 TV Lines l ? ch?p nh?n ???c. D??i 480 TV Lines ph?c v? cho nhu c?u quan st ? m?c ??n gi?n, ch? y?u nhn th?y l ???c. Cn trn 480 TV Lines c gi cao, ph?c v? cho nhu c?u cao h?n.


   ?? nh?y sng: ?i?u ki?n nh sng l y?u t? quan tr?ng ?? camera thu nh?n ???c hnh ?nh. Thng s? c??ng ?? nh sng nh? nh?t (Minimum Illumination) cho bi?t camera ch? c th? ho?t ??ng v?i ?i?u ki?n c??ng ?? nh sng khng ???c th?p h?n. Thng s? ny ???c tnh b?ng Lux (1 lux = 1 lumen/m2). Trong mi tr??ng nh sng qu y?u, n?u khng ph?i l camera h?ng ngo?i th s? khng ho?t ??ng ???c. Ring lo?i camera c ch?c n?ng Auto Iris (t? ??ng hi?u ch?nh nh sng) c th? t? ??ng khu?ch ??i t? m?t ngu?n sng nh? ?? quan st ???c. D??i ?y l vi v d? v? c??ng ?? nh sng: 
   - nh sng trong ngy tr?i n?ng: 10.000 - 25.000 lux
   - B?u tr?i ??y my: 100 lux
   - ?m tr?ng sng: 0,27 1 lux 
   - ?m khng tr?ng: 0,002 lux
   - nh sng v?n phng: 320 - 500 lux


   ?ng knh (lens): Quy?t ??nh t?m nhn v gc nhn. Tiu c? cng l?n t?m nhn c?a camera cng xa. ?ng knh zoom cho php thay ??i tiu c? ?? quan st ??i t??ng r h?n. Ng??c v?i tiu c? l gc m?, tiu c? cng l?n gc m? cng nh? v ng??c l?i. Gc m? cng l?n th t?m quan st cng r?ng. Ch?c n?ng PTZ gip t?ng t?m quan st c?a camera.


   Trong nh hay ngoi tr?i (Indoor - Outdoor)
   Indoor dng trong nh, Outdoor cho ngoi tr?i. N?u d? tnh ??t camera ngoi tr?i th nn ch?n lo?i Outdoor ?? ??m b?o ch?u ???c tc ??ng kh?c nghi?t c?a mi tr??ng ngoi tr?i nh? m?a, n?ng, ?m, b?i b?n...


   H?ng ngo?i (IR)
   Camera h?ng ngo?i cung c?p hnh ?nh c? ngy l?n ?m, ph h?p cho nh?ng v? tr c?n quan st 24/24, nh?ng ch? thi?u sng c? v? ban ngy nh? nh kho, t?ng h?m ?? xe. V? ?m, ?n h?ng ngo?i t? ??ng b?t. IR LED l thng s? cho bi?t s? l??ng ?n LED h?ng ngo?i. N?u c thm thng s? IR effective Sistance th bi?t ???c kho?ng cch ho?t ??ng c?a tia h?ng ngo?i.


   Nh?ng thng s? khc
   NR (Noise Reduction): Tnh n?ng gi?m nhi?u, lm cho hnh ?nh r nt h?n.

   WDR (Wide Dynamic Range): B sng khi cc ?i?m ?nh khng cn b?ng nhau v? nh sng. WDR lm cho hnh ?nh ??p h?n ngay c? khi nh sng y?u.

   Back Light Compensation (BLC): Ch?ng ng??c sng, t? ??ng b sng ?? ??i t??ng khng b? t?i do lu?ng nh sng ng??c t? pha sau.

   Visible Distance: Kho?ng cch quan st.

   Auto IRIS: T? ??ng hi?u ch?nh nh sng.

   Ngoi ra, ?? camera ho?t ??ng, ph?i ??m b?o ?? ?i?u ki?n v? ngu?n ?i?n v mi tr??ng nh? nhi?t ??, ?? ?m... V? ?i?n, v camera dng ?i?n m?t chi?u (th??ng l 12V DC) nn c?n ?? ph?i c b? chuy?n ??i (adapter) t? ngu?n ?i?n xoay chi?u 220V AC. V? nhi?t ?? v ?? ?m khng c?n quan tm nhi?u n?u dng trong ?i?u ki?n bnh th??ng.


 •  
 • D?a trn kinh nghi?m  nhi?u n?m l?p ??t h? th?ng camera  cho  c?a hng, ti?m t?p ho, v?n phng, cng ty , nh x??ng, tr??ng h?c, nh ngh? , khch s?n, ngn hng.. chng ti s? ??a ra gi?i php an ninh t?i ?u nh?t cho b?n.
  -          B?n lin h? v?i chng ti qua Hotline: Mr Minh 0916.331.163 (g?i ngay nh, ti ?ang ??i b?n ?). Chng ti s? t? v?n mi?n ph gip b?n d b?n c l?p camera quan st hay khng?.
  -   G?p tr?c ti?p b?n v kh?o st v? tr c?n l?p ??t camera.
  -           Ti?p t?c t? v?n mi?n ph cc ph??ng php l?p ??t theo yu c?u c?a khch hng, nh?ng v?n ph h?p v?i yu c?u k? thu?t trong quan st.
  -           C? nhn vin t?i n?i l?p ??t h? th?ng camera quan st
  -           Gim st qu trnh thi cng l?p ??t camera
  -           Test th? hnh ?nh, gc ?? quan st sau khi l?p ??t
  -           Ti?n hnh bn giao cho khch hng v h??ng d?n s? d?ng
  -           B?o hnh theo yu c?u c?a khch hng (Chng ti lun nh?n b?o hnh t?i thi?u 12 thng cho m?i cng trnh).
  V?i mong mu?n mang l?i d?ch v? uy tn v ch?t l??ng lun lm hi lng qu khch hng chng ti ? v ?ang c? g?ng ph?n ??u h?t mnh tm ti sang t?o ?? ??a ra nh?ng gi?i php l?p ??t t?t v ph h?p v?i nhu c?u s? d?ng c?a khch hng, ???c khch hng trong c? n??c tin dng
  -     M?i chi ti?t v? l?p ??t v t? v?n l?p ??t camera xin lin h?:
       Hotline: Mr Minh  0916.331.163
       Hotline: Ms Thu   094.65.65.156

 • Vi?c trang b? cho mnh m?t h? th?ng camera gim st th?c s? l m?t ?i?u tuy?t v?i. Cng v?i s? pht tri?n c?a cng ngh? th cc tinh n?ng trong camera c?ng ???c c?i ti?n.


  • [IMG]
   H? th?ng Camera gim st ton b? ngi nh

   N?u b?n mu?n theo di nh?ng k? gian ??t nh?p vo ngi nh, nhn ng?m nh?ng ??a con ho?c ch? ?? xem nh?ng hnh ??ng c?a v?t nui camera gim st s? gip b?n ?i?u ?. Nh?ng camera s? cung c?p s? linh ho?t h?n so v?i vi?c s? d?ng cc webcam thng th??ng b?i chng s? d?ng c?ng web, ch? khng ph?i l my tnh cc nhn ho?c my tnh xch tch. ?i?u ny cho php b?n ki?m tra, gim st t? b?t k? n?i ?u c th? ch? b?ng chi?c smartphone

   Ngy nay cng v?i s? pht tri?n c?a cng ngh? th cc tnh n?ng trong camera ? ???c c?i thi?n v c nh?ng thay ??i ?ng k?. d?n h??ng t?i v mang l?i nhi?u ti?n ch h?n cho ng??i s? dng. Cng ?i?m qua m?t s? tnh n?ng th v? trong camera gim st:
   - M?t s? camera hi?n nay cung c?p k?t n?i khng dy ??n cc router c?a b?n, s? d?ng h? th?ng dy ?i?n trong nh ?? truy?n tn hi?u, m?t s? camera khc ?i h?i ph?i c?u hnh b?ng my tnh ?? c th? xem t? xa

   - H? th?ng camera s? d?ng ?n h?ng ngo?i cho php b?n gim st trong ?m chng ti khuyn b?n nn xem xt tnh n?ng ny, b?i n khng ch? cho php b?n th?y r nh?ng g trong phng t?i vo ban ?m , m gip b?n d? dng quan st nh?ng g x?y ra trong phng nh sng y?u l? m? vo ban ngy

  • - Tnh n?ng pht hi?n chuy?n ??ng, t?o ra m?t c?nh bo d?a trn m?c ?? nh?y c?m m b?n ch?n v b?n c th? gi?i h?n chuy?n ??ng v?i m?t s? v? tr c? th? (s? khng c?nh bo khi v?t c?ng ?i qua ?). M?t s? khc cho php b?n nh?n ???c thng bo khi camera pht hi?n c? m thanh (camera c loa v micro), v v?y b?n c th? ni chuy?n v?i k? tr?m ho?c qut m?ng ??ng v?t ra kh?i gh? sofa.

   - M?t s? camera cho php b?n l?u tr? ngay trn th? nh? microSD hon ton g?n nh? (?i?u ny c?c k? t?t, tr? khi k? tr?m ?nh c?p camera c?a b?n), m?t s? khc cho php b?n l?u tr? trn ? c?ng my tnh, v cu?i cng m?t vi camera hi?n ??i cho php b?n l?u tr? hnh ?nh trn cc ?m my ?i?n ton c?a cc nh cung c?p (v c th? b?n s? ph?i tr? m?t kho?n ph nho nh? hng thng), ?? b?o m?t, cc camera s? ???c cung c?p m?t ti kho?n, m?t kh?u khi truy c?p.
  •  

        L?p ??t camera t?i H Nam

  Siu tr?m bnh t?nh d?t xe ?i nh? ch?n khng ng??i.

  Camera H Nam

  L?p ??t camera t?i H Nam

  Vo t?i ngy 30/7 m?i ?y, t?i m?t nh tr? cho thu ln t?i h?n 30 ng??i ? x?y ra 1 v? tr?m c?p to b?o trn ??a bn  t?nh H Nam m theo h? th?ng camera gim st ghi l?i th nh?ng tn tr?m cn ung dung quay l?i ?ng c?a c?n th?n r?i m?i d?t theo chi?c xe tay ga v?a m?i tr?m ???c ra ?i. Theo hnh ?nh t? camera quan st ghi l?i ???c th vo lc 19 gi? 42 pht t?i hm 30/7, c hai thanh nin m?c o m?a v ??ng tr??c khu nh tr?, bn trong c v? qu?n o ?n m?c kh l?ch s? v ??ng ni chuy?n v?i nhau bnh th??ng.  Trong 2 tn ? th c 1 ??i t??ng ng?i trn xe my tay ga ??ng ngoi ???ng, ??i t??ng cn ?eo kh?u tra, ??i nn b?o hi?m, v m?c o m?a trong khi tr?i khng m?a. C? 2 ??ng tr??c c?a nh tr? ht thu?c v ni chuy?n 1 cch h?n nhin nh? l ng??i trong khu tr? v?y. Trong khi pha ??i di?n nh tr? c m?t ph? n? b?ng con nhn qua nh?ng cch ?ng x? c?a 2 tn tr?m khi?n ch? kia khng h? ngi ng? v c?nh gic.  M?t cch r?t bnh t?nh v ch?m ri, ??i t??ng v?a ht thu?c v?a ti?n vo n?i d?ng chi?c xe tay ga Honda Lead. N?u khng c camera an ninh quay l?i s? vi?c th ch?c m?i ng??i c?ng khng th? t??ng t??ng ra nh?ng tn tr?m l?i c th? bnh t?nh l?y xe nh? c?a mnh v?y. H?n b?t ch?ng ??ng c?a xe tay ga xu?ng nh?ng c v? chi?c balo lm h?n v??ng vu nn cn ra ngoi ra ngoi ??a ti ba l cho ??i t??ng cn l?i c?m.  Quay l?i chi?c xe, ch? sau vi thao tc b? kha nh? h?n ? kh?i ??ng ???c xe, qu trnh ny ch?a ??n 5 giy v tn tr?m ? ph ???c kha xe. Khng nh?ng ung dung d?t xe ra ngoi nh? ch?n khng ng??i m tr??c khi b? ?i, tn tr?m cn l?ch s? ?ng c?a l?i r?t ?ng hong. Trn c?a c dng ch? r?t l?n ch ra vo ?ng c?a trong khi 2 tn tr?m ??ng ? c?a v?n m? to khng ai ch?t.  Theo ch? nh tr?, ng??i s? h?u h? th?ng camera quan st ny th tr??c ? kho?ng 10 pht h?n ? l?y ?i 1 chi?c xe tay ga khc trong bi g?i xe v sau ? quay l?i ?? tr?m n?t chi?c Honda Lead. Khi pht hi?n ra s? vi?c, ch? xe v ch? nh tr? ? ??n cng an trnh bo.  C?ng theo ch? nh tr? cho bi?t, s? ng??i thu tr? ? ?y kh ?ng, kho?ng 30 ng??i. Nguyn nhn m?t xe ch?c m?i ng??i c?ng r khi xem qua clip c?t t? camera gim st, m?i ng??i khng c th?c gi? gn khi ra vo khu tr?.


  Camera quan st t?i H Nam


  L?p ??t camera quan st t?i H Nam


   

   

  Hotline: Mr Minh 0916.331.163


  Website: http://cameraquansatmatthan.com


 
??ng K Nh?n Bo Gi
Video

hotro

cameramatthan01@yahoo.com
Mr. Minh
Hotline: 0916.331.163


cameramatthan02@yahoo.com
Ms. Thu
Hotline:
094.65.65.156


cameramatthan03@yahoo.com


cameramatthan04@yahoo.com


cameramatthan05@yahoo.com