Liên hệ

PHN PH?I CAMERA
DANH M?C S?N PH?M
BO ??NG CH?NG TR?M
THI?T B? PHNG CHY

635012096118906250

CH??NG TRNH KHUY?N M?I

Khuy?n m?i ??c bi?t m?ng sinh nh?t cng ty 

Chi?t kh?u 20% trn t?ng gi tr? ??n hng trong tu?n l? t? ngy 22/06/2017 ??n 30/06/2017

Nhanh tay ln cc b?n ?i!

TH?NG K TRUY C?P
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay94
mod_vvisit_counterHm qua97
Hiện có 19 khách Trực tuyến

NAM ??NH

 

CAMERA NAM DINH, DICH CU LAP DAT CAMERA TAI NAM DINH

Camera M?t Th?n ???c thnh l?p n?m 2014 v?i mong mu?n tr? thnh ??I TC TIN C?Y c?a t?t c? cc doanh nghi?p trong l?nh v?c t? v?n, thi?t k?, l?p ??t h? th?ng an ninh - camera Nam ??nh - Thi Bnh - Ninh Bnh - H Nam, Camera Nam ??nh ? tr?i qua nhi?u n?m pht tri?n l?n m?nh v t?o l?p ???c uy tn v?ng vng trn th? tr??ng v?i cc dng s?n ph?m, d?ch v? chuyn nghi?p nh?:

L?p ??t camera t?i Nam ??nh hi?n nay l ?i?u h?t s?c c?n thi?t cho m?i gia ?nh, cng ty, doanh nghi?p, nh x??ng nh?m ph?c v? qu trnh gim st, ?? phng tr?m c?p, t?ng m?c ?? an ton v hi?u n?ng trong lao ??ng s?n xu?t c?ng nh? cng vi?c.

V?i cng ngh? hi?n ??i nh? hi?n nay th ch? c?n cc ph??ng ti?n nh? my tnh, ?i?n tho?i c k?t n?i v?i internet l b?n c th? gim st hay quan st ???c cng ty, c?a hng, c?n h? c?a mnh khi ?i du l?ch ho?c cng tc xa.

Cng ty CAMERA Nam ??nh  v?i nhi?u nhn vin  tay ngh?, nhi?u n?m kinh nghi?m chuyn thi cng l?p ??t h? th?ng camera quan st cho cc c? quan, v?n phng, cng ty,... x? l cc s? c? v? h? th?ng camera c?a cc cng trnh dn d?ng v cng nghi?p, thi cng nhanh chng v b?o hnh sau khi bn giao.

Cng ty ? cung c?p, l?p ??t camera Nam ??nh cho nhi?u cng ty, tr??ng h?c, gia ?nh, v cc nh my l?n trong v ngoi t?nh, v?i nhi?u d? n l?n, chng ti lun ??t l?i ch khch hng ln hng ??u, lun xc ??nh v ??a ra m?t ph??ng php t?i ?u cho t? ch?c, d? n, doanh nghi?p.

M?t s? cng trnh thi cng l?p ??t camera t?i Nam ??nh tiu bi?u

dichvucamera

CAMERA NAM DINH (camera m?t th?n Nam ??nh) nh?n thi cng, l?p ??t h? th?ng camera quan st uy tn, chuyn nghi?p ? cc huy?n, thi? xa?, tha?nh ph? ta?i Nam ?i?nh va? ca?c ti?nh tha?nh ln c?n.

H? th?ng camera cung c?p ?a d?ng v? m?u m, ch?ng lo?i, c?u hnh. Chnh hng ch?t l??ng cao, tnh n?ng s? ?p ?ng m?i nhu c?u c?a khch hng.

L do b?n nn ch?n dich v? camera quan st t?i Nam ??nh gi r? c?a CNG TY CAMERA M?T TH?N

? D?ch v? camera nam dinh chuyn nghi?p hon h?o

? Gi r? N?i no gi r? - Chng ti cn r? h?n

? S?n ph?m ??m b?o ch?t l??ng cao, xu?t x? r rng

? Tnh khoa h?c th?m m? cao ti?t ki?m khng gian l?p ??t

? Ch? ?? b?o hnh s?a ch?a t?n n?i sau l?p ??t nhanh g?n , s?ch s?

? Thi ??, tinh th?n lm vi?c trch nhi?m cao

Khuy?n m?i 10 -15% khi khch hng l?p ??t tr?n b? camera quan st

? Ch? c?n lin h? sau 20-25 CAMERA C?NG L?C s? c m?t

M hnh camera quan st t?i Nam ??nh

camra

 

Quy trnh l?p ??t camera quan st t?i Nam ??nh

- Nhn vin k? thu?t CAMERA NAM ??NH kh?o st ??a ?i?m th?c t? (Mi?n ph kh?o st)

- T? v?n v ??a gi?i php l?p ??t camera quan st t?i Nam ??nh cho t?ng ??a ?i?m

- Bo gi cho khch hng d?a trn gi?i php: Chi ph thi?t b?, nhn cng l?p ??t...

- L?p ??t hon ch?nh h? th?ng camera

- H??ng d?n khch hng test h? th?ng camera v bn giao username, password cho khch.

- Nghi?m thu k?t thc h?p ??ng.

- B?o hnh, b?o tr theo ??nh k?.

Hi?n CAMERA M?T TH?N NAM ??NH tri?n khai ch??ng trnh khuy?n m?i tri n ??n t?t c? khch hng gi?m t? 10-15% l?p ??t tr?n b? camera.

Qu khch c nhu c?u l?p ??t, s?a ch?a, nng c?p hay di d?i h? th?ng camera t?i Nam ??nh hy nhanh tay lin h? v?i chng ti ?? ???c ph?c v? t?t nh?t v?i gi ?u ?i nh?t.

=> Tm ki?m Google: Camera Nam ??nh, l?p ??t camera t?i Nam ??nh

 
??ng K Nh?n Bo Gi
Video

hotro

cameramatthan01@yahoo.com
Mr. Minh
Hotline: 0916.331.163


cameramatthan02@yahoo.com
Ms. Thu
Hotline:
094.65.65.156


cameramatthan03@yahoo.com


cameramatthan04@yahoo.com


cameramatthan05@yahoo.com