Liên hệ

PHN PH?I CAMERA
DANH M?C S?N PH?M
BO ??NG CH?NG TR?M
THI?T B? PHNG CHY

635012096118906250

CH??NG TRNH KHUY?N M?I

Khuy?n m?i ??c bi?t m?ng sinh nh?t cng ty 

Chi?t kh?u 20% trn t?ng gi tr? ??n hng trong tu?n l? t? ngy 22/06/2017 ??n 30/06/2017

Nhanh tay ln cc b?n ?i!

TH?NG K TRUY C?P
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay116
mod_vvisit_counterHm qua97
Hiện có 107 khách Trực tuyến

L?P ??T CAMERA T?I NAM ??NH

Lap dat camera tai nam dinh

Camera quan st M?t Th?n ???c thnh l?p n?m 2010 v?i mong mu?n tr? thnh ??I TC TIN C?Y c?a t?t c? cc doanh nghi?p trong l?nh v?c t? v?n, thi?t k?, l?p ??t h? th?ng an ninh - camera Nam Dinh - Thi Bnh - Ninh Bnh - H Nam, Camera Nam ??nh ? tr?i qua nhi?u n?m pht tri?n l?n m?nh v t?o l?p ???c uy tn v?ng vng trn th? tr??ng v?i cc dng s?n ph?m, d?ch v? chuyn nghi?p nh?:

L?p ??t camera t?i Nam ??nh hi?n nay l ?i?u h?t s?c c?n thi?t cho m?i gia ?nh, cng ty, doanh nghi?p, nh x??ng nh?m ph?c v? qu trnh gim st, ?? phng tr?m c?p, t?ng m?c ?? an ton v hi?u n?ng trong lao ??ng s?n xu?t c?ng nh? cng vi?c.

Cc cng trnh chng ti ? l?p ??t:

Lap dat camera tai nam dinh cho hi?u vng Phc Thnh, hi?u vng Tr Thnh, hi?u vng ??i Pht V??ng, hi?u vng ??i L?i, hi?u vng H Thnh, hi?u vng Kim Dung, hi?u vng Ng?c Luy?n, hi?u vng Tr?n H?ng ??o

L?p ??t camera t?i Nam ??nh  - Cng ty Xy D?ng Ph??c Thnh ( Cng trnh Thi cng X??ng D?t H Nam )

??a ch?: Khu CN ??ng V?n 2 H Nam

icon Cng ty TNHH K? Thu?t Gas Phc Sang Minh ( Cng trnh bi D?u Kh Ti?n H?i Thi Bnh)

??a ch?: Xm 2- Thn ??ng Chu X ??ng Minh Ti?n H?i Thi Bnh

icon B?nh vi?n M?t Nam ??nh

??a ch?: ???ng Ph Ngh?a P. L?c V??ng TP. Nam ??nh

icon Cng ty c? ph?n X?ng D?u D?u Kh Nam ?inh (Cy X?ng Xun Tr??ng)

??a ch?: 115C Ng D?u Kh, ???ng Gi?i Phng, P. Tr??ng Thi Nam ??nh

icon Cng ty D?t May Ti?n Thnh

??a ch?: Lng V? ??i L Nhn H Nam

icon Cng ty  Xy D?ng Minh Kin

??a ch?: C? L? - Nam ??nh

icon L?p ??t h? th?ng camera cho nh hng Cnh Di?u Vng

??a ch?: ???ng 10 M? Trung - TP. Nam ??nh

icon B?o tr v l?p thm m?i cho cng ty TCE

??a ch?: ???ng N3, Khu CN Ho X Nam ??nh

icon Cng ty OSAWA Vi?t Nam

??a ch?: Khu CN ??ng V?n 2 H Nam

icon Cng ty TNHH Thnh Phong SX c? kh

??a ch?: Khu CN Nguy?n  ??c C?nh Thi Bnh

icon Cng ty May Nam u

??a ch?: Km 10, ?21 X Hi?n Khnh  - V? B?n Nam ??nh

icon Cng ty Mai Ng?c

??a ch?: ???ng 10 Khu CN B?o Minh V? B?n

icon  Cng ty TNHH Hasan Dermapharm

??a ch?: V?n Phng 74 Tr?n ??i Ngh?a P. L?c V??ng TP. Nam ??nh

iconTr?m ??ng Ki?m xe c? gi?i ???ng B?

??a ch?: Ng t? ???ng S2 v ???ng 55

icon Cng ty t Veam Chi Nhnh Thanh Ho

??a ch?: Th? X B?m S?n Thanh Ho

icon Siu Th? G? H?ng Nhn

??a ch?: La Xuyn Vng yn Nam ??nh

icon ?? G? ?? Th? Th?nh H?ng

??a ch?: Ct ??ng Yn Nam ??nh

iconV?n Phng Cng Ch?ng Hong Anh      

??a ch?: Ph?m Ng? Lo TP. Nam ??nh

icon  ?nh Vi?n o C??i H?ng Kng

??a ch?: 186 Hng V??ng TP. Nam ??nh

icon  ?nh Vi?n o C??i H?ng Kng H? th?ng ch?p ?nh Phim Tr??ng

??a ch?: ???ng V? H?u L?i Nam Tr?c Nam ??nh

icon ?nh Vi?n o C??i H?ng Kng H? th?ng o di Cao Tr

??a ch?: ???ng L H?ng Phong TP. Nam ??nh

icon.?nh Vi?n o C??i H?ng Kng H? th?ng o c??i Ngn H

??a ch?: C?nh Chn C?u ? Quan ???ng Tr?n H?ng ??o TP. Nam ??nh

icon .Rm Mnh Thnh H?ng

??a ch?: 34 Tr?n Ph TP. Thi Bnh

icon  C?a hng Shalala ( ?? dng, ?? l?u ni?m )

??a ch?: C?nh CA Ph??ng Nguy?n Du Nam ??nh

icon Nh Thu?c Y?n Trang

??a ch?: Nguy?n Tri TP. Nam ??nh

icon N?i Th?t T?i H??ng

??a ch?: Minh Thu?n V? B?n Nam ??nh

icon C?a hng ?? ?i?n Kim Quyn

??a ch?: 69 B?c Ninh P. Nguy?n Du TP. Nam ??nh

icon Hi?u Bnh Sinh Nh?t Thanh Toan

??a ch?: 66 L H?ng Phong TP. Nam ??nh

icon  C?a hng Vng B?c H?ng Phong

??a ch?: Ph? B?c Ninh Nam ??nh

iconBi Ct ? Xun Quynh

??a ch?: Xm 1 X Bch Thu?n Thi Bnh

icon  N?i Th?t T Hong Tng

??a ch?: 333 ?i?n Bin TP. Nam ??nh

icon  Gara t Tr?n ?ng

??a ch?: M? L?c Nam ??nh

icon  Ti?m nt Anh Tuyn H Nam

??a ch?: X V? B?n Bnh L?c H Nam

icon  Ti?m nt Anh Thuy?t H Nam

??a ch?: BnhL?c H Nam

icon  C?a hng ?i?n Tho?i Ng?c ?i?p

??a ch?: Ch? ??u M?i Bnh L?c H Nam

icon  C?a hng qu?n o YoDy

??a ch?: 59 L L?i Thi Bnh

icon  C?a Hng S?a B?t Anh Nhn

??a ch?: 71 Quang Trung Thi Bnh

icon  C?a hng ? Vin C L??ng

??a ch?: 133 L H?ng Phong Nam ??nh

icon C?a hng T?p Ho Kim Ng?c

??a ch?: Giao Thu? - Nam ??nh

icon  Ti?m Nt Anh Minh Ninh Bnh

??a ch?: Yn Khnh Ninh Bnh

icon Anh Huy Cng ty may Sng H?ng

??a ch?: ???ng Gi?i Phng Nam ??nh

icon Shop Baby Vi?t

??a ch?: 344 Hong V?n Th? - Nam ??nh

icon  Hi?u Thu?c Minh H?ng

??a ch?: ??ng Xun B?ng Nam ??nh


Lap dat camera tai nam dinh  - l?p cho hi?u thu?c


Lap dat camera tai nam dinh -  Phng Khm ?a Khoa H?ng Phc

??a ch?: ??ng Xun B?ng Nam ??nh

Lap dat camera tai nam dinh -  Nh Hng Ho? Di?m S?n

??a ch?: Bng Binh Khu ? Th? Ho V??ng Nam ??nhL?p dat camera tai nam dinh - lap cho x??ng s?n xu?t


 

lap dat camera tai nam dinh - l?p cho tr??ng m?m non

 

 Tm chng ti trn google vui lng search: Camera nam dinh, lap dat camera tai nam dinh

 
??ng K Nh?n Bo Gi
Video

hotro

cameramatthan01@yahoo.com
Mr. Minh
Hotline: 0916.331.163


cameramatthan02@yahoo.com
Ms. Thu
Hotline:
094.65.65.156


cameramatthan03@yahoo.com


cameramatthan04@yahoo.com


cameramatthan05@yahoo.com