Liên hệ

PHN PH?I CAMERA
DANH M?C S?N PH?M
BO ??NG CH?NG TR?M
THI?T B? PHNG CHY

635012096118906250

CH??NG TRNH KHUY?N M?I

Khuy?n m?i ??c bi?t m?ng sinh nh?t cng ty 

Chi?t kh?u 20% trn t?ng gi tr? ??n hng trong tu?n l? t? ngy 22/06/2017 ??n 30/06/2017

Nhanh tay ln cc b?n ?i!

TH?NG K TRUY C?P
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay104
mod_vvisit_counterHm qua97
Hiện có 49 khách Trực tuyến

L?P ??T CAMERA CHO NH NGH?, KHH S?N

Thi ?? ph?c v? c?a nhn vin - khch s?n ?nh h??ng r?t l?n trong kinh doanh, v th? ?? ??m b?o cc nhn vin lm vi?c nhi?t tnh v thi ?? lm vi?c ??ng ??n... H? th?ng camera gim st cng ty chng ti thi?t k? s? gip b?n th?c hi?n ?i?u ?.

H? th?ng Camera gim st: L?p ??t ? cc n?i nh? hnh lang, c?u thang my, c?u thang b?, s?nh, khu v?c ?? xe, khu vui ch?i, th? thao,...

L?p camera cho nh ngh? khach san

Khi ? b?n c th? nhanh chng pht hi?n cc s? vi?c b?t th??ng di?n ra trong khch s?n . khng lm ?nh h??ng ??n s? ring t? c?a khch hng m v?n ??m b?o gi?i quy?t s? vi?c m?t cch s?m nh?t. B?n c?ng c th? xem l?i nh?ng hnh ?nh ? x?y ra tr??c ?  khi c?n thi?t b?ng cc thi?t b? ghi hnh chuyn d?ng c?a JVQ v?i ch?t l??ng hnh ?nh cao, ho?c tr?c ti?p gim st to nh khch s?n qua m?ng Internet  v qua ?i?n tho?i di ??ng b?ng ph?n m?m chuyn d?ng c?a hng nh?: trn my tnh l (VideoViewer) v trn ?i?n tho?i l (Eagle eyes) ch? c?n ?i?n  tho?i c?a b?n c Wifi ho?c 3G trong tr??ng h?p b?n ph?i ?i cng tc xa.

 

D?a trn kinh nghi?m  nhi?u n?m l?p ??t h? th?ng camera  cho  c?a hng, ti?m t?p ho, v?n phng, cng ty , nh x??ng, tr??ng h?c, nh ngh? , khch s?n, ngn hng.. chng ti s? ??a ra gi?i php an ninh t?i ?u nh?t cho b?n.

-          B?n lin h? v?i chng ti qua Hotline: Mr Minh 0916.331.163 (g?i ngay nh, ti ?ang ??i b?n ?). Chng ti s? t? v?n mi?n ph gip b?n d b?n c l?p camera quan st hay khng?.

 -   G?p tr?c ti?p b?n v kh?o st v? tr c?n l?p ??t camera.

 -           Ti?p t?c t? v?n mi?n ph cc ph??ng php l?p ??t theo yu c?u c?a khch hng, nh?ng v?n ph h?p v?i yu c?u k? thu?t trong quan st.

 -           C? nhn vin t?i n?i l?p ??t h? th?ng camera quan st

 -           Gim st qu trnh thi cng l?p ??t camera

 -           Test th? hnh ?nh, gc ?? quan st sau khi l?p ??t

 -           Ti?n hnh bn giao cho khch hng v h??ng d?n s? d?ng

 -           B?o hnh theo yu c?u c?a khch hng (Chng ti lun nh?n b?o hnh t?i thi?u 12 thng cho m?i cng trnh).

 V?i mong mu?n mang l?i d?ch v? uy tn v ch?t l??ng lun lm hi lng qu khch hng Cng ty TNHH MTV Cng Ngh? M?t Th?n ? v ?ang c? g?ng ph?n ??u h?t mnh tm ti sang t?o ?? ??a ra nh?ng gi?i php l?p ??t t?t v ph h?p v?i nhu c?u s? d?ng c?a khch hng, ???c khch hng trong c? n??c tin dng

Vui lng lin h? v?i chng ti:

Website: cameraquansatmatthan.com

Hotline: 0916.331.163

Hotline: 094.65.65.15

 
??ng K Nh?n Bo Gi
Video

hotro

cameramatthan01@yahoo.com
Mr. Minh
Hotline: 0916.331.163


cameramatthan02@yahoo.com
Ms. Thu
Hotline:
094.65.65.156


cameramatthan03@yahoo.com


cameramatthan04@yahoo.com


cameramatthan05@yahoo.com