Liên hệ

PHN PH?I CAMERA
DANH M?C S?N PH?M
BO ??NG CH?NG TR?M
THI?T B? PHNG CHY

635012096118906250

CH??NG TRNH KHUY?N M?I

Khuy?n m?i ??c bi?t m?ng sinh nh?t cng ty 

Chi?t kh?u 20% trn t?ng gi tr? ??n hng trong tu?n l? t? ngy 22/06/2017 ??n 30/06/2017

Nhanh tay ln cc b?n ?i!

TH?NG K TRUY C?P
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay112
mod_vvisit_counterHm qua97
Hiện có 92 khách Trực tuyến

 Camera Thi Bnh

L?p ??t camera quan st t?i Thi Bnh

 

Cng ty TNHH MTV Cng Ngh? M?t Th?n nh?n cung c?p, thi cng, l?p ??t h? th?ng camera quan st uy tn, chuyn nghi?p trn ??a bn c? n??c.


Camera Thi Bnh - L?p ??t camera t?i Thi Bnh


LIN H?: MR MINH 0916.331.163 ( Hotline )


V?i ??i ng? k? thu?t c tay ngh? nhi?u n?m kinh nghi?m chuyn thi cng l?p ??t h? th?ng camera  quan st cho cc c? quan, v?n phng, cng ty, tr??ng h?c, chng ti lun lm hi lng qu khch v?i nh?ng ph??ng php thi cng, x? l cng vi?c nhanh chng, tinh th?n lm vi?c nhi?t tnh, t?n tm.

Chng ti chuyn t? v?n, thi?t k? v l?p ??t h? th?ng camera quan st tr?c ti?p ho?c quan st t? xa qua m?ng internet

C? th?:

-       -         L?p ??t camera quan st t?i Thi Bnh cho c?a hng, showroom, v?n phng, cng s?.

-       -             L?p ??t camera quan st t?i Thi Bnh cho x??ng s?n xu?t, nh my, cng ty.

-       -             L?p ??t camera quan st t?i Thi Bnh cho tr??ng m?m non, tr??ng h?c.

-       -             L?p ??t camera quan st t?i Thi Bnh cho nh ring, bi?t th?, nh ngh?, khch s?n

-       -             L?p ??t camera quan st t?i Thi Bnh cho c?a hng, ti?m t?p ho

-       -             L?p ??t camera quan st t?i Thi Bnh cho h? th?ng ngn hng

-       -              L?p ??t h? th?ng bo ??ng, ch?ng tr?m

 S? ?? l?p ??t h? th?ng camera

Sau ?y chng ti xin ??a ra 1 s? cng d?ng h?u ch c?a vi?c l?p ??t h? th?ng camera:

Camera Thi Bnh

-       B?n ?i cng tc v?n c th? theo di cng vi?c ?ang di?n ra t?i cng ty.

-       B?n ng?i t?i v?n phng v?n c th? gim st ???c cc ho?t ??ng ?ang di?n ra ? x??ng s?n xu?t.

-       B?n ?ang ? nh v mu?n quan st nhn vin ?ang bn hng t?i cc c?a hng

-       B?n ?i lm xa v mu?n theo di con ci ? nh.

-       Chng ti cung c?p cho b?n m?t gi?i php th?c hi?n nh?ng yu c?u trn b?ng h? th?ng camera quan st t? xa qua m?ng Internet.

-       B?n c th? s? d?ng my tnh ho?c ?i?n tho?i di ??ng ?? theo di, gim st.

-       B?n c?ng c th? quan st tr?c ti?p qua mn hnh tivi ho?c l?u l?i hnh ?nh v m thanh ?? sau ny x? l.

-       V?i r?t nhi?u l?i ch khc hy lin h? v?i chng ti ngay ?? ???c t? v?n mi?n ph

-       LIN H?: MR MINH 0916.331.163 (Hotline )

Khi b?n l?p ??t camera quan st cho d cho b?n ?ang xem bng ?, ?ang u?ng cafe ho?c ti?p khch ? m?t n?i r?t xa th b?n v?n c th? qu?n l nhn s?, quan st nhn vin lm vi?c, theo di l??ng khch vo ra H?n n?a ch? v?i 1 h? th?ng camera b?n c th? yn tm v?a u?ng cafe v?a cho khch hng, ??i tc xem tr?c ti?p hnh ?nh c?a cng ty mnh ?ang ho?t ??ng s? t?ng thm tnh chuyn nghi?p, hi?n ??i cho cng ty, v?n phng c?a b?n.

Cn ??i v?i ngi nh c?a b?n v?i thi?t k? quy m r?ng c nhi?u t?ng, nhi?u phng v?y cu h?i ??t ra l lm sao ?? ng?i m?t ch? m b?n c th? coi nh, trng xe, c?nh bo tr?m, quan st ng??i gip vi?c, con nh?, v? ho?c ch?ng v m?i ho?t ??ng khcChng ti ??a ra gi?i php th?t ??n gi?n ? l l?p ??t camera quan st, b?n ch? c?n b? ra vi tri?u VN? l b?n ? c h? th?ng camera ?? c th? quan st tr?c ti?p v?n phng hay ngi nh c?a b?n m khng c?n ph?i t?n km thm b?t c? chi ph g l?i ??m b?o s? an ton, ti?t ki?m chi ph t?i ?a cho b?n. Khi b?n l?p camera quan st th d b?n ? b?t c? n?i ?u vi?c quan st tr? nn ??n gi?n h?n bao gi? h?t ch? v?i 1 ci laptop, my tnh b?ng hay th?m ch l 1 chi?c smart phone, b?n ? c th? quan st t? b?t c? n?i no ch? c?n c ph? sng internet ho?c 3G l m?i ho?t ??ng ? n?m trong t?m tay b?n. Ban ch? c?n m? ?i?n tho?i laptop hay tablet ln xem thng qua camera quan st qua m?ng internet.

Camera quan st ? tr? thnh thi?t b? thng d?ng nh?t hi?n nay v mang l?i l?i ch thi?t th?c cho cc doanh nghi?p c?ng chnh v ?i?u ny r?t nhi?u cng ty cung c?p thi?t b? an ninh, camera ra ??i. V vi?c l?a ch?n 1 ??n v? cung c?p uy tn ch?t l??ng l ?i?u kh kh?n cho khch hng. B?i th? tr??ng r?ng l?n, nn nh?ng s?n ph?m khng ?? tiu chu?n, km ch?t l??ng r?t d? tr tr?n v?i cc s?n ph?m c ch?t l??ng cao. Chnh v v?y v?i khch hng vi?c l?a ch?n s?n ph?m ,chi ti?t s?n ph?m v gi?i php thi?t l?p h? th?ng camera quan st m?t cch h?p l hi?u qu? ,ch?t l??ng nh?ng gi c? ph?i h?p l ?ang l n?i b?n kho?n, b?n tm c?a nhi?u khch hng

Camera Thi Bnh

Chng ti xin ??a ra m?t s? t?nh thnh m chng ti ? l?p ??t:

C? th? cc huy?n ??a bn t?nh Thi Bnh

-       -   L?p ??t camera quan st t?i Thi Bnh cho cc khch hng thu?c ??a bn Thnh Ph? Thi Bnh

-       -  L?p ??t camera quan st t?i Thi Bnh cho cc khch hng thu?c ??a bn Huy?n ?ng H?ng

-       -  L?p ??t camera quan st t?i Thi Bnh cho cc khch hng thu?c ??a bn Huy?n H?ng H

-       -  L?p ??t camera quan st t?i Thi Bnh cho cc khch hng thu?c ??a bn Huy?n Ki?n X??ng

-       -  L?p ??t camera quan st t?i Thi Bnh cho cc khch hng thu?c ??a bn Huy?n Qu?nh Ph?

-       -  L?p ??t camera quan st t?i Thi Bnh cho cc khch hng thu?c ??a bn Huy?n Thi Thu?

-       -  L?p ??t camera quan st t?i Thi Bnh cho cc khch hng thu?c ??a bn Huy?n Ti?n H?i

-       -  L?p ??t camera quan st t?i Thi Bnh cho cc khch hng thu?c ??a bn Huy?n V? Th?

-     

Chng ti xin gi?i thi?u m?t s? hnh ?nh  v? l?p ??t h? th?ng camera cho cc ??n v? m chng ti ? nh?n

Camera Th Bnh 


L?p ??t camera cho ngn hng

 

L?p ??t h? th?ng camera cho ngn hng

 

L?p ??t h? th?ng camera cho cng ty

 

L?p ??t h? th?ng camera cho cc phng ban c?a cng ty

 

L?p ??t h? th?ng camera cho phng h?p, phng h?i ngh?

 

L?p ??t h? th?ng camera cho phng h?p, phng h?i ngh?

 

Camera Thi Bnh

     Camera Thi Bnh

L?p ??t camera t?i Thi Bnh

Phn bi?t camera IP v?i camera analog, hi?u cc thng s? k? thu?t c?a camera, phn lo?i camera qua tnh n?ng... nh?ng ki?n th?c c?n b?n v? camera quan st, gim st gip b?n ??u t? h?p l, ?ng m?c ?ch s? d?ng.

Camera IP khc g camera analog?
Camanalog era 
Hnh ?nh thu ???c t? camera l d?ng tn hi?u analog, s? ???c truy?n qua ???ng cp ??ng tr?c t?i ??u ghi hnh k? thu?t s? DVR (Digital Video Recorder), kho?ng cch c th? ln t?i 330 mt. Do truy?n tn hi?u analog khng nn nn ch?t l??ng hnh ?nh v t?c ?? khung hnh ??m b?o, khng b? gi?i h?n v? b?ng thng, khng b? ?nh h??ng hay g?p r?i ro v? m?ng. 

??u ghi DVR ngoi ch?c n?ng hi?n th? hnh ?nh nh?n ???c t? cc camera ra mn hnh cn chuy?n tn hi?u thnh d?ng s?, nn l?i tr??c khi l?u vo ? c?ng ?? dng v? sau. DVR hi?n nay th??ng ???c tch h?p thm nhi?u tnh n?ng thng minh nh?: ghi hnh theo th?i gian ??t tr??c, c?nh bo khi pht hi?n c chuy?n ??ng ho?c m?t tn hi?u t? camera, zoom s?, truy?n hnh ?nh qua m?ng h? tr? quan st t? xa... PC g?n card b?t hnh DVR c th? thay th? cho ??u DVR. C?ng th??ng c cc lo?i h? tr? 4, 8, 16 knh, m?i knh n?i v?i m?t camera.

Camera analog s? d?ng cng ngh? c?, hnh ?nh thu nh?n ch? ? m?c h? th?ng truy?n hnh PAL/NTSC, khng h? tr? hnh ?nh ?? nt cao. Vi?c tri?n khai h? th?ng cp b?t ti?n, m?i camera cn ph?i c dy ?i?n c?p ngu?n ho?t ??ng.


Camera IP
S? d?ng c?m bi?n CMOS ho?c CCD thu nh?n hnh ?nh, s? ha, x? l v m ha sau ? truy?n t?i tn hi?u s? qua cp m?ng ethernet v? my tnh ho?c m?t thi?t b? l?u tr? m?ng NVR (Network Video Recorder). Ngoi truy?n tn hi?u hnh ?nh, m thanh, cp m?ng cn c ch?c n?ng c?p ?i?n cho cc camera IP c tnh n?ng PoE (Power over Ethernet), ti?n cho nh?ng n?i khng g?n ? c?m ?i?n. Cc camera IP h? tr? k?t n?i khng dy Wi-Fi thch h?p ?? tri?n khai nh?ng n?i khng ti?n ?i dy ??i v?i m?ng h? tr? Wi-Fi.

?u ?i?m c?a camera IP l thu nh?n hnh ?nh ?? nt cao (megapixel). M?i camera IP ???c g?n ring m?t ??a ch? IP, do ? ng??i s? d?ng d? dng truy c?p t?ng camera IP b?ng trnh duy?t web thng qua m?ng (LAN, WAN hay Internet) b?ng PC hay thi?t b? di ??ng. Cc ph?n m?m ?i?u khi?n ?i km, ho?c mua t? hng th? ba, h? tr? xem, ghi, pht l?i hnh ?nh, hi?n th? hnh ?nh c?a t?ng camera IP ho?c ??ng th?i c?a nhi?u camera IP trn cng m?t mn hnh. 

M?t ?i?m c?n l?u , cp m?ng UTP Cat. 5 ch? ??m b?o cho tn hi?u truy?n t?i ?a 100 mt. H?n n?a, ch?t l??ng hnh ?nh c th? gi?m khi truy?n tn hi?u ?i do nhi?u y?u t?: gi?i h?n b?ng thng, l?u l??ng truy?n trn m?ng l?n, virus ho?t ??ng chi?m nhi?u ti nguyn m?ng..., th?m ch hnh ?nh c th? b? gin ?o?n. ??  tr? c?ng l m?t v?n ?? do hnh ?nh b? nn tr??c khi truy?n. 

Nhn chung, v?i nh?ng gia ?nh ? c ???ng thu bao Internet ADSL th vi?c dng camera IP l r?t thu?n ti?n. Ch? vi?c mua camera IP v? v n?i v?i router ADSL qua cp m?ng. N?u thi?u c?ng k?t n?i m?ng, c th? b? sung thm m?t Switch, gi kho?ng 200.000 ??n 300.000 ??ng. Tuy nhin, ng??i dng c?n c ki?n th?c v? m?ng my tnh n?u mu?n t? mnh l?p ??t. Trong khi ?, h? th?ng camera analog v?i ??u DVR chuyn d?ng, khng c?n t?i ??a ch? IP, khng nh?t thi?t ph?i ci ph?n m?m, khng ?i h?i h? t?ng m?ng hon ton thn thi?n v?i nh?ng gia ?nh, c?a hng nh? m ch? nhn khng am hi?u nhi?u v? my tnh. 

Chi ph c?ng l ?i?u khc bi?t gi?a hai h? th?ng camera IP v camera analog. M?t b? 4 camera analog ?? phn gi?i 480 TV Lines, ?? dng cho gia ?nh quan st ngy ?m c?a ra vo, phng khch, ban cng... km theo card ghi hnh 4 c?ng t?n d?ng PC c s?n, h? tr? quan st t? xa qua Internet c gi kho?ng 6 tri?u ??ng. N?u dng ??u ghi chuyn d?ng h? tr? 4 camera ? c?ng 500GB, chi ph ??u t? vo kho?ng 10 tri?u ??ng. So v?i camera analog, gi m?i camera IP cao h?n g?p 3 l?n v?i tnh n?ng t??ng ???ng. Nh?ng n?u ch? c?n 1 hay 2 camera cho gia ?nh ? c s?n ???ng truy?n ADSL th trang b? camera IP l?i t? ra h?p l h?n.

 

 Camera Thi Bnh

 L?p ??t camera t?i Thi Bnh


Phn bi?t cc lo?i camera
Camera bn c?u g?n g?n trn tr?n nh mang tnh th?m m?; camera h?ng ngo?i quan st c? ngy l?n ?m; camera PTZ m? r?ng t?m quan st v?i kh? n?ng xoay, phng to hnh Camera gim st c nhi?u lo?i, ph?c v? cho nhi?u m?c ?ch s? d?ng khc nhau.Camera p tr?n (camera Dome)

Th?m m?, gi?u h??ng camera

???c thi?t k? ?? g?n trn tr?n nh, camera p tr?n (cn g?i l camera vm hay camera bn c?u) trng trang nh v thu?n ti?n trong l?p ??t. Nh? g?n, l?i c v? b?c bn ngoi nn h??ng quan st khng b? l?, khng gy ?c ch? cho m?i ng??i. Camera p tr?n thch h?p dng cho phng khch, phng ti?p tn... nh?ng n?i c yu c?u cao v? th?m m?.Camera thn di

Linh ho?t ch?n ?ng knh

C?ng l d?ng c? ??nh nh? camera p tr?n, nh?ng camera thn di linh ho?t h?n v cho php mua camera v ?ng knh ring bi?t, ?em ??n nhi?u l?a ch?n ph h?p v?i t?ng khu v?c c?n quan st. C?n c? theo nhu c?u v kh? n?ng ?? ch?n ?ng knh ?p ?ng t?t t?m quan st. Lo?i camera ny r?t ph h?p ?? b? tr pha tr??c c?a hng bn l?, c th? l?p thm v? che b?o v? ?? dng ngoi tr?i.Camera b m?t

Nh? g?n, kh nh?n bi?t

Ty theo hnh d?ng v kch th??c c?a camera m c nhi?u hnh th?c ng?y trang, trnh b? pht hi?n. Ch?ng h?n nh? g?n camera trong th nh?i bng ??t trn k? sch trong phng, hay gi?u trong ??u bo khi trn tr?n nh.Camera PTZ (Pan/Tilt/Zoom)

T?m quan st r?ng

Camera h? tr? qut ngang (Pan), qut d?c (Tilt), phng to thu nh? (Zoom), t?c ?? ?p ?ng nhanh, c t?m quan st r?ng, gc nhn thay ??i linh ho?t gip ch? nhn gi?m ???c s? l??ng camera b? tr trong khu v?c c?n gim st. Camera lo?i ny c th? ???c ?i?u khi?n t? DVR ho?c ki?m sot t? xa thng qua ph?n m?m, ph h?p cho nh?ng n?i c?n quan st th??ng xuyn, trong nh ho?c ngoi tr?i, c? ngy v ?m.Camera h?ng ngo?i

Quan st c? ngy v ?m

Camera day/night (ngy/?m) v camera IR c th? quan st ???c trong ?m t?i nh? s? d?ng tia h?ng ngo?i (m?t ng??i khng nhn th?y ???c) ?? thu nh?n hnh ?nh r rng. Khi nh sng y?u, hay v? ?m, nh?ng camera ny t? ??ng chuy?n sang ghi hnh ?en tr?ng thay v c mu nh? ban ngy (? l?c ra nh sng h?ng ngo?i). Camera IR ?ang ???c bn trn th? tr??ng c ?n LED l?p trn thn my, t? ??ng pht h?ng ngo?i khi tr?i t?i nn cung c?p hnh ?nh chi ti?t h?n. Camera ngoi tr?i

Ho?t ??ng b?n b?

Ch?u ???c th?i ti?t kh?c nghi?t t? m?a, n?ng, ?? ?m, nh?ng camera ngoi tr?i ho?t ??ng b?n b? quanh n?m. Camera d?ng ny th??ng p d?ng cng ngh? ch?ng ng??c sng, t? cn b?ng tr?ng, gi?m nhi?u, zoom quang...

 
 
Phn bi?t camera IP v?i camera analog, hi?u cc thng s? k? thu?t c?a camera, phn lo?i camera qua tnh n?ng... nh?ng ki?n th?c c?n b?n v? camera quan st, gim st gip b?n ??u t? h?p l, ?ng m?c ?ch s? d?ng.

Thng s? k? thu?t c?n quan tm 

 
 
 
 
 
 
Cc thng s? k? thu?t ph?n no ph?n nh ch?t l??ng c?a m?t chi?c camera v th? hi?n camera ? ph h?p hay khng v?i m?t m?c ?ch s? d?ng c? th?.


Thng s? quy?t ??nh ch?t l??ng
Ch?t l??ng hnh ?nh c?a m?t camera ph? thu?c vo nh?ng thng s?: c?m bi?n hnh ?nh (Image Sensor), ?? phn gi?i (Resolution), ?? nh?y sng (tnh theo Lux), ?ng knh.


C?m bi?n hnh ?nh (sensor): Kch th??c mn hnh c?m bi?n cng l?n th ch?t l??ng cng t?t. V d?: c?ng l c?m bi?n CCD c?a Sony, nh?ng mn hnh 1/3 inch s? c ch?t l??ng t?t h?n lo?i 1/4 inch (?y c?ng l hai lo?i c?m bi?n th??ng ???c dng cho camera gim st). Hi?n t?i, sensor c?a camera ch? y?u l do Sony v Sharp s?n xu?t. Ch?t l??ng c?a Sony ???c ?nh gi cao h?n, gi c?ng ??t h?n. V? m?t k? thu?t, cc sensor ???c ch? t?o t? 2 cng ngh? chnh: CCD (Charge-Coupled Device) v CMOS (Complementary metaloxidesemiconductor).


?? phn gi?i (resolution): Cng cao th hnh ?nh cng nt. Th??ng c?n c? theo gi tr? TV Lines. N?u khng c yu c?u quan st th?t r nt, ?? phn gi?i 480 TV Lines l ? ch?p nh?n ???c. D??i 480 TV Lines ph?c v? cho nhu c?u quan st ? m?c ??n gi?n, ch? y?u nhn th?y l ???c. Cn trn 480 TV Lines c gi cao, ph?c v? cho nhu c?u cao h?n.


?? nh?y sng: ?i?u ki?n nh sng l y?u t? quan tr?ng ?? camera thu nh?n ???c hnh ?nh. Thng s? c??ng ?? nh sng nh? nh?t (Minimum Illumination) cho bi?t camera ch? c th? ho?t ??ng v?i ?i?u ki?n c??ng ?? nh sng khng ???c th?p h?n. Thng s? ny ???c tnh b?ng Lux (1 lux = 1 lumen/m2). Trong mi tr??ng nh sng qu y?u, n?u khng ph?i l camera h?ng ngo?i th s? khng ho?t ??ng ???c. Ring lo?i camera c ch?c n?ng Auto Iris (t? ??ng hi?u ch?nh nh sng) c th? t? ??ng khu?ch ??i t? m?t ngu?n sng nh? ?? quan st ???c. D??i ?y l vi v d? v? c??ng ?? nh sng: 
- nh sng trong ngy tr?i n?ng: 10.000 - 25.000 lux
- B?u tr?i ??y my: 100 lux
- ?m tr?ng sng: 0,27 1 lux 
- ?m khng tr?ng: 0,002 lux
- nh sng v?n phng: 320 - 500 lux


?ng knh (lens): Quy?t ??nh t?m nhn v gc nhn. Tiu c? cng l?n t?m nhn c?a camera cng xa. ?ng knh zoom cho php thay ??i tiu c? ?? quan st ??i t??ng r h?n. Ng??c v?i tiu c? l gc m?, tiu c? cng l?n gc m? cng nh? v ng??c l?i. Gc m? cng l?n th t?m quan st cng r?ng. Ch?c n?ng PTZ gip t?ng t?m quan st c?a camera.


Trong nh hay ngoi tr?i (Indoor - Outdoor)
Indoor dng trong nh, Outdoor cho ngoi tr?i. N?u d? tnh ??t camera ngoi tr?i th nn ch?n lo?i Outdoor ?? ??m b?o ch?u ???c tc ??ng kh?c nghi?t c?a mi tr??ng ngoi tr?i nh? m?a, n?ng, ?m, b?i b?n...


H?ng ngo?i (IR)
Camera h?ng ngo?i cung c?p hnh ?nh c? ngy l?n ?m, ph h?p cho nh?ng v? tr c?n quan st 24/24, nh?ng ch? thi?u sng c? v? ban ngy nh? nh kho, t?ng h?m ?? xe. V? ?m, ?n h?ng ngo?i t? ??ng b?t. IR LED l thng s? cho bi?t s? l??ng ?n LED h?ng ngo?i. N?u c thm thng s? IR effective Sistance th bi?t ???c kho?ng cch ho?t ??ng c?a tia h?ng ngo?i.


Nh?ng thng s? khc
NR (Noise Reduction): Tnh n?ng gi?m nhi?u, lm cho hnh ?nh r nt h?n.

WDR (Wide Dynamic Range): B sng khi cc ?i?m ?nh khng cn b?ng nhau v? nh sng. WDR lm cho hnh ?nh ??p h?n ngay c? khi nh sng y?u.

Back Light Compensation (BLC): Ch?ng ng??c sng, t? ??ng b sng ?? ??i t??ng khng b? t?i do lu?ng nh sng ng??c t? pha sau.

Visible Distance: Kho?ng cch quan st.

Auto IRIS: T? ??ng hi?u ch?nh nh sng.

Ngoi ra, ?? camera ho?t ??ng, ph?i ??m b?o ?? ?i?u ki?n v? ngu?n ?i?n v mi tr??ng nh? nhi?t ??, ?? ?m... V? ?i?n, v camera dng ?i?n m?t chi?u (th??ng l 12V DC) nn c?n ?? ph?i c b? chuy?n ??i (adapter) t? ngu?n ?i?n xoay chi?u 220V AC. V? nhi?t ?? v ?? ?m khng c?n quan tm nhi?u n?u dng trong ?i?u ki?n bnh th??ng.

 
 

  

 Gi?i php l?p ??t c?a camera quan st M?T TH?N :

D?a trn kinh nghi?m  nhi?u n?m l?p ??t h? th?ng camera  cho  c?a hng, ti?m t?p ho, v?n phng, cng ty , nh x??ng, tr??ng h?c, nh ngh? , khch s?n, ngn hng.. chng ti s? ??a ra gi?i php an ninh t?i ?u nh?t cho b?n.

- B?n lin h? v?i chng ti qua Hotline: Mr Minh 0916.331.163 (g?i ngay nh, ti ?ang ??i b?n ?). Chng ti s? t? v?n mi?n ph gip b?n d b?n c l?p camera quan st hay khng?.

- G?p tr?c ti?p b?n v kh?o st v? tr c?n l?p ??t camera.

- Ti?p t?c t? v?n mi?n ph cc ph??ng php l?p ??t theo yu c?u c?a khch hng, nh?ng v?n ph h?p v?i yu c?u k? thu?t trong quan st.

-  C? nhn vin t?i n?i l?p ??t h? th?ng camera quan st

-  Gim st qu trnh thi cng l?p ??t camera

-  Test th? hnh ?nh, gc ?? quan st sau khi l?p ??t

-  Ti?n hnh bn giao cho khch hng v h??ng d?n s? d?ng

-   B?o hnh theo yu c?u c?a khch hng (Chng ti lun nh?n b?o hnh t?i thi?u 12 thng cho m?i cng trnh).

V?i mong mu?n mang l?i d?ch v? uy tn v ch?t l??ng lun lm hi lng qu khch hng  Cng ty TNHH MTV Cng Ngh? M?t Th?n ? v ?ang c? g?ng ph?n ??u h?t mnh tm ti sang t?o ?? ??a ra nh?ng gi?i php l?p ??t t?t v ph h?p v?i nhu c?u s? d?ng c?a khch hng, ???c khch hng trong c? n??c tin dng


-   M?i chi ti?t v? l?p ??t v t? v?n l?p ??t camera xin lin h?:

     Hotline: Mr Minh  0916.331.163

     Hotline: Ms Thu   094.65.65.156

     Website: cameraquansat360.com.vn

                     cameraquansatmatthan.com

 

        Camera Thi Bnh

L?p ??t camera t?i Thi Bnh

V?i ch?c n?ng c? b?n l ghi hnh, Camera quan st ???c ?ng d?ng r?ng ri trong l?nh v?c quan st. M?t h? th?ng Camera ??t t?i nh?ng v? tr thch h?p s? gip b?n quan st, theo di ton b? ngi nh, nh my, x nghi?p, shop th?i trang, nh?ng gian hng trong siu th? hay nh?ng n?i b?n mu?n quan st, ngay c? khi b?n khng c m?t tr?c ti?p t?i ? m?t cch d? dng h?n.

 

 

H? th?ng Camera quan st l g? gi?i php h? th?ng Camera IP, Analog quan st qua m?ng

 M?t s? l?i ch mang l?i t? h? th?ng camera gim st:

1. L?i ch c?a camera quan st v?i c nhn, c?a hng, siu th?

B?n s? yn tm h?n v?i ngi nh ???c b?o v? b?i h? th?ng camera. H?n c? m?t ng??i b?o v? chuyn c?n, h? th?ng s? gim st ngi nh c?a b?n 24/24h v ghi l?i nh?ng hnh ?nh di?n ra trong v xung quanh ngi nh nh? thi?t b? ghi hnh chuyn d?ng, ho?c b?n c?ng c th? tr?c ti?p quan st ngi nh c?a mnh t? xa qua m?ng Internet nh? thi?t b? ??u ghi hnh v card ghi chia hnh truy?n qua m?ng.

2. V?i tr??ng h?c:

V?i h? th?ng ny hi?u tr??ng c th? quan st, theo di v ki?m tra tnh tr?ng d?y v h?c c?a b?t c? l?p h?c no m mnh mu?n. Ngoi ra, n?u nh?ng hnh ?nh ? ???c ??a ln m?ng Internet thng qua thi?t b? ??u ghi hnh ho?c card ghi chia hnh truy?n qua m?ng th cc b?c ph? huynh c?ng c th? tr?c ti?p theo di con em mnh khi cc em ? tr??ng m khng c?n ph?i ??n t?n n?i t?o tm l r?t an tm cho ph? huynh h?c sinh. Thi?t b? ??u ghi c?ng c th? l?u l?i nh?ng gi? gi?ng hay ?? lm ?? c??ng sau ny.

 3. Doanh nghi?p s? d?ng camera gim st

Do h? th?ng gim st s? d?ng cng ngh? Camera IP nn b?n hon ton yn tm ?i cng tc b?i t?t c? cc ho?t ??ng t?i cng ty b?n ??u ???c ghi l?i ti?n cho b?n c th? xem l?i khi tr? v?. Ho?c trong qu trnh ?i cng tc b?n v?n c th? th??ng xuyn gim st ???c ho?t ??ng ? DN nh? h? th?ng Camera s? d?ng ??u ghi tch h?p xem qua m?ng.

Cng v?i s? pht tri?n v??t b?c c?a n?n kinh t?, nhu c?u gim st ?ang ngy cng t?ng m?nh m? t?i Vi?t Nam. Xu h??ng hi?n nay l s? chuy?n d?ch t? CCTV truy?n th?ng sang h? th?ng IP, do cc h? th?ng gim st IP th?a mn t?t h?n cc nhu c?u v? hnh ?nh ch?t l??ng cao, b?o m?t, s? m?m d?o v cc tnh n?ng v??t tr?i.

D?ch v? camera gim st IP thng minh (iSecure), pht tri?n b?i Camera Samtech, mang ??n t?i qu khch hng gi?i php v??t tr?i, ti?t ki?m chi ph v?i ch?t l??ng hnh ?nh t?t nh?t v ??c bi?t ph h?p v?i th? tr??ng Vi?t Nam. C? th?, v?i h? th?ng camera gim st gip khch hng gim st

- M?i lc m?i n?i qua m?ng Internet ho?c 3G, giao di?n qu?n l t?p trung qua web thng minh v ti?n d?ng 

- C?nh bo thng minh qua SMS/Email

- Khng gi?i h?n s? l??ng IP camera v d? dng tri?n khai trn nhi?u ??a ?i?m.

4. Chung c?, khch s?n, nh hng

H? th?ng camera gim st c th? l?p ??t ? cc n?i cng c?ng nh?: hnh lang, c?u thang my, c?u thang b?, s?nh, khu v?c ?? xe, khu vui ch?i, th? thao...Khi ? ton b? ta nh ??u n?m trong s? ki?m sot c?a b?n. B?n c th? pht hi?n cc s? vi?c b?t th??ng s?y ra v x? l s? vi?c m?t cch nhanh chng m khng ?nh h??ng ??n m?i ng??i xung quanh. Ngoi ra h? th?ng camera cn c th? l?u l?i nh?ng hnh ?nh v?i ch?t l??ng hnh ?nh cao ?? xem l?i khi c?n, v?i tnh n?ng quan st qua m?ng Internet b?ng thi?t b? ?i?n tho?i, my tnh n?i m?ng s? gip b?n yn tm h?n m?i khi b?n ph?i ?i cng tc xa (b?n c th? gim st ???c m?i lc m?i n?i).....

Trn ?y l m?t s? l?i ch t? h? th?ng camera gim st mang l?i. B?n mu?n bi?t thm chi ti?t v? h? th?ng camera gim st g?i ngay cho chng ti nh. Chng ti lun l?ng nghe b?n

??u ghi hnh camera nh?ng ?i?u no b?n c?n nn bi?t?

 Camera Thi Bnh - l?p ??t camera t?i Thi Bnh

?? bi?t ???c ??u ghi hnh camera no  ??t ch?t l??ng t?t th b?n c?n ch ??n nh?ng ?i?u sau:

I. L?a ch?n ??u ghi ph h?p cho nhu c?u c?a mnh:

N?u b?n ch? c 1 v?n phng ho?c ngi nh nh, gc quan st khng nhi?u th b?n nn ch?n ??u ghi c t? 1 ??n 4 m?t camera ( ??u ghi c 4 knh).

N?u b?n l nh x??ng r?ng trn 60 m vung th t?t nh?t b?n nn ch?n ??u ghi c t? 4 m?t tr? ln .

Trn th? tr??ng th??ng c cc lo?i ??u ghi sau :

 • - ??u ghi camera 4 knh
 • - ??u ghi camera 8 knh
 • - ??u ghi camera 16 knh
 • - ??u ghi camera 32 knh

N?u nhu c?u c?a b?n qu l?n c?n lap dat camera quan sat cho 1 h? th?ng l?n th b?n nn n?i nhi?u ??u ghi l?i v?i nhau v ??u ghi hi?n nay l?n nh?t l 32 knh.

??u ghi 4 knh

II Kh? n?ng l?u tr? c?a ??u ghi:

?? l?u tr? ???c hnh ?nh t? camera truy?n v? th b?n c?n 1 ? c?ng (HDD) lo?i chuyn d?ng cho camera quan st.

Ty vo nhu c?u l?u tr? c?a mnh m b?n ch?n lo?i HDD c dung l??ng ph h?p.HDD c dung l??ng cng l?n cng m?c ti?n.

Th?i gian l?u tr? c?a ??u ghi ph? thu?c vo HDD . gi? s? b?n c 4 m?t camera v 1 ? HDD 250G v?i ch? ?? hnh ?nh l?u trung bnh th? b?n c th? l?u hnh trong 1 tu?n.

Sau ?y l vi v d? :

  • - L?p t? 1-4 camera ( L?a ch?n ? c?ng t? 250G - 500G th?i gian l?u t? 3 tu?n t?i 6 tu?n )
  • - L?p t? 5-8 camera ( l?a ch?n ? c?ng t? 500G-1000G th?i gian l?u t? 5 tu?n t?i 8 tu?n )
  • - L?p 9-16 camera ( l?a ch?n ? c?ng t? 10000G-2000G th?i gian l?u t? 6 tu?n t?i 10 tu?n)
  10000G-2000G th?i gian l?u t? 6 tu?n t?i 10 tu?n)

III Ch?n tnh n?ng ??u ghi hnh camera.


??u ghi hnh camera c kh? n?ng m? r?ng l?u tr? t?i ?a l bao nhiu?


??u ghi hnh camera t?i thi?u chu?n hnh ?nh ph?i l H264 v t?c ?? ghi hnh l 25h/s ( hi?n nay c cc chu?n cao h?n nh? D1, Full D1, SDI-HD, HD v Full HD).


??u ghi hnh camera k?t n?i ???c v?i cc ??u ghi cng lo?i ? cc v? tr khc nhau ( l?p cho cc chu?i c?a hng ).


??u ghi hnh camera c th? xem v ?i?u khi?n ???c qua Internet v b?ng ?i?n tho?i.  

 Camera Thi Bnh

L?p ??t camera t?i Thi Bnh

Khi chng ta ch?n camera, thng th??ng ty vo m?c ?ch c?a mnh m chng ta ch?n camera no l ph h?p. Trong m?t lo?t cc bi vi?t Cc thng s? c? b?n c?a camera chng ti s? gip b?n ch?n ???c nh?ng camera ?p ?ng ???c nhu c?u c?a b?n.

 Khi quan st cc khu v?c c nh sng khc nhau, m?t thng s? m chng ta c?n ch ? l Minimum Illumination: C??ng ?? nh sng nh? nh?t.

 Th??ng ???c tnh b?ng Lux, Lux l ??n v? d?n xu?t ???c tnh cho cng su?t nh sng chi?u trn m?t di?n tch 1m2. Thng s? ny cho chng ta bi?t c??ng ?? nh sng t?i thi?u m c?m bi?n nh sng c?a camera c th? nh?n bi?t ???c mu s?c gi?a cc v?t th?. Trong ?i?u ki?n c??ng ?? sng nh? h?n c??ng ?? sng nh? nh?t m camera c?m nh?n ???c, th chng ta ph?i l?p thm ?n chi?u sng ?? t?ng c??ng ?? sng, ho?c l?p thm ?n h?ng ngo?i n?u camera c h? tr? h?ng ngo?i, ho?c thay th? b?ng camera c c??ng ?? sng t?i thi?u nh? h?n ho?c chng ta thay b?ng camera h?ng ngo?i khc m?i c th? quan st ???c.

M?t s? v d? v? c??ng ?? sng trong t? nhin:

-  nh sng M?t Tr?i trung bnh trong ngy c ?? r?i dao ??ng trong kho?ng 32.000 (32 klx) t?i 100.000 lux (100 klx)

- Cc tr??ng quay truy?n hnh ???c chi?u sng v?i ?? r?i kho?ng 1.000 lux (1 klx)

-   M?t v?n phng sng s?a c ?? r?i kho?ng 400 lux

 - Vo th?i ?i?m hong hn v bnh minh, nh sng ngoi tr?i c?ng c ?? r?i kho?ng 400 lux (n?u tr?i trong xanh).

 - nh sng ph?n chi?u t? M?t Tr?ng c ?? r?i kho?ng 1 lux

        - nh sng t? cc ngi sao c ?? r?i kho?ng 0,00005 lux (= 50 ?lx)

 M?t s? camera quan st c ch?c n?ng Auto Iris (T? ??ng hi?u ch?nh nh sng). ??c ?i?m c?a Camera lo?i ny l ch? v?i 1 ngu?n sng nh?, n c th? t? ??ng khuy?ch ??i ngu?n sng ? ln ?? c th? quan st ???c.

 B?ng thng s? c??ng ?? sng:

 

L?p ??t camera quan st trn xe h?i v?i gi r??
 
 

?i?m n?i b?t c?a d? n ny l h? th?ng ny cung c?p cho li xe s? c?nh bo b?ng m thanh v gip h? duy tr kho?ng cch an ton v?i nh?ng v?t c?n ti?m n?ng v c th? c?nh bo li xe v? va ch?m s?p x?y tr??c 3 giy.

 

 

Ng??i l?p ??t h? th?ng ny c th? an tm khi li xe v khi camera c?m th?y c ?i?u nguy hi?m n s? bo ??ng b?ng m thanh cho ti x? trong xe bi?t.

H? th?ng ???c l?p ??t ngay sau knh chi?u h?u ho?c ??ng sau c?p xe v cn c 1 ??u pht hnh ???c g?n trong xe gip cho ti x? c th? quan st t?t h?n m?i th? ??ng sau.

 

 

 

Nh?ng v?n cn nh?ng phi?n ph?c trong h? th?ng l?p ??t ny l n v?n ch?a ???c chnh xc l?m ?i lc ta s? phi?n toi v camera c?nh bo lin t?c.

 

 

 

 

 

 

V?i gi thnh s?n xu?t camera ny d??i 1000 USD l 1 ci gi c?nh tranh gip ??n tay ng??i tiu dng t?t h?n.

 

 Camera Thi Bnh


L?p ??t camera t?i Thi Bnh


Hotline: Mr Minh 0916.331.163

 

Camera Thi Bnh

 

L?p ??t camera t?i Thi Bnh

 

C th? m?t s? khch hng v?n ch?a hi?u h?t nh?ng l?i ch khch quan m h? th?ng camera mang l?i. Hm nay chng ti camera gim st M?t Th?n, xin ch? ra nh?ng l?i ch c?a vi?c l?p ??t camera quan st:

 

1.     V? m?t an ninh:

 

Khi l?p ??t h? th?ng camera quan st t?i ??a ?i?m ch?a ti s?n c gi tr? nh? nh c?a, c?a hng hay cng ty c?a b?n th cc b?n c th? gim st m?i ho?t ??ng, ??ng t?nh, l??ng ng??i ra vo c?a shop,cng ty, nh ring hay nh x??ng ?? c th? ??m b?o an ton, ch?ng tr?m c?p

 

 

2.     V? m?t th?m m?:

 


Camera trong qun cafe

 

C s? gp m?t c?a nh?ng chi?c camera th nhn cng ty, ngi nh, x??ng lm vi?c hay shop bn hng tr?ng by s?n ph?m c?a b?n s? nhn trng r?t ??p sang tr?ng, chuyn nghi?p v t?o t? tin cho ng??i tiu dng.

3.     V?i tr??ng m?m non t? nhn:

H? th?ng camera quan st s? gip cc ph? huynh c th? theo di ???c cc ho?t ??ng c?a con h?, qu trnh ch?m sc c?a cc gio vin ngay khi h? ?ang ? c? quan.

 

 

4.     V?i nh hng khch s?n
B?n c th? quan st, ki?m sot ???c l??ng khch ra vo hng ngy th?m chi l ki?m sot khch quen c tr? l?i hay khng, trng coi ???c ti s?n c?a doanh nghi?p v c? khch hng c?a b?n

 

 


B?n c th? nh?n ???c r?y nhi?u l?i ch trong m?t h? th?ng ny, v r? ??n gi?n ch? c?n v?i 1 chi?c ?i?n tho?i k?t n?i m?ng l b?n c th? theo di ???c m?i ho?t ??ng di?n ra trong cng ty, c?a nhn vin, ng??i thn trong gia ?nh ngay c? khi b?n ? xa hng nghn km. Khng nh?ng v?y b?n c th? theo di qua mn hnh my tnh hay tivi v c th? l?u l?i nh?ng hnh ?nh 1 cch s?c nt nh?t gip b?n ???c r?t nhi?u.

Hy ??n v?i chng ti M?t Th?n, b?n s? c ???c cng c? qu?n l nh? mu?n.

 

Camera Thi Bnh

L?p ??t camera t?i Thi Bnh

5. Ph??ng chm l?p ??t camera quan st c?a chng ti:

 
Ch?t l??ng lun lun ?i ??u,d?ch v? hon h?o uy tn l?y ch? TM ?? ph?c v? khch hng, lm vi?c v?i ph??ng chm ngi nh c?a b?n c?ng chnh l ngi nh c?a chng ti.

?i?u cu?i cng, chng ti xin chn thnh g?i l?i c?m ?n cc b?n ? ?ng h? Camera M?t Th?n trong su?t nh?ng n?m qua. ?i?u ny s? l ??ng l?c gip chng ti hon thi?n d?ch v? l?p ??t camera quan st hon h?o h?n, ch?t l??ng t?t h?n gi thnh h?p l ?p ?ng ???c nhu c?u c?a t?t c? khch hng.

Camera Thi Bnh

L?p ??t camera t?i Thi Bnh 
??ng K Nh?n Bo Gi
Video

hotro

cameramatthan01@yahoo.com
Mr. Minh
Hotline: 0916.331.163


cameramatthan02@yahoo.com
Ms. Thu
Hotline:
094.65.65.156


cameramatthan03@yahoo.com


cameramatthan04@yahoo.com


cameramatthan05@yahoo.com