Liên hệ

PHN PH?I CAMERA
DANH M?C S?N PH?M
BO ??NG CH?NG TR?M
THI?T B? PHNG CHY

635012096118906250

CH??NG TRNH KHUY?N M?I

Khuy?n m?i ??c bi?t m?ng sinh nh?t cng ty 

Chi?t kh?u 20% trn t?ng gi tr? ??n hng trong tu?n l? t? ngy 22/06/2017 ??n 30/06/2017

Nhanh tay ln cc b?n ?i!

TH?NG K TRUY C?P
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay112
mod_vvisit_counterHm qua97
Hiện có 91 khách Trực tuyến

 
T?i sao nn l?p thi?t b?  bo ??ng ch?ng tr?m trong nh?
 
 
 
V?i s? pht tri?n bng n? c?a cng ngh? thng tin, m?i ngy chng ta ??u nghe th?y cc v? tr?m c??p kinh hong di?n ra ? nhi?u n?i. ?i?u ny lm nhi?u ng??i khng kh?i lo l?ng khi ?i ra ngoi hay ?i xa. Vi?c l?p ??t thi?t b? bo ??ng ch?ng tr?m l ?i?u c?n thi?t ?? b?o v? s? an ton c?a c? gia ?nh.

Hi?n nay, ? n??c ta di?n ra r?t nhi?u v? n c??p bc, tr?m c?p hng ngy. V th?m ch, cc tn tr?m cn manh ??ng c th? gy h?i ??n s? an ton c?a c? gia ?nh. Chnh v ?i?u ?, b?n nn l?p ??t m?t thi?t b? ch?ng tr?m trong nh. Nhi?u ng??i v?n cn nghi ng? v? hi?u qu? c?a thi?t b? ch?ng tr?m v lo ng?i v? gi c? ?? trang b? thi?t b? ny. Cc mch n??c nh? sau s? gip b?n c thm l do ?? l?p ??t thi?t b? ch?ng tr?m trong nh, nh?t l trong nhu c?u ?i l?i, ?i xa, du l?ch, ngh? mt,.... m khng cn lo n?ng khi ?i xa n?a.
 
 
 
 - C?nh bo s? xm nh?p c?a k? tr?m t? bn ngoi nh? h? th?ng c?m bi?n (c?m bi?n chuy?n  ??ng,c?m bi?n t?, kha c?a ?i?n t?) ???c ??t ? c?a ra vo,c?a s?,hnh lang ho?c xung quanh c?n nh. 
 
- C?nh bo khi c chy,hay c khi x?y ra trong ngi nh nh? cc c?m bi?n khi,c?m bi?n nhi?t. 
 
- T? ??ng quay s? ??n cc s? ?i?n tho?i, ? ???c ci ??t tr??c nh?ng b?n tin kh?n, t?i c?nh st,c?u th??ng,c?u h?a,s? gia ?nh,b?n btrong nh?ng tr??ng h?p kh?n c?p, ?? c s? h? tr? k?p th?i.

- Ho?c h? th?ng camera quan st ch?ng tr?m.
 
 
Camera ch?ng tr?m
 
- Pht hi?n k? tr?m ??t nh?p l?p t?c h ci v ch?p ?nh k? tr?m g?i qua ?i?n tho?i di ??ng.

- K?t n?i v?i 15 c?m bi?n bo ??ng khng dy

- Bo ??ng qua 11 s? ?i?n tho?i ? ???c ci ??t tr??c.

- Xem hnh ?nh tr?c ti?p t? xa thng qua di ??ng, ?m tho?i 2 chi?u
 
Vui lng lin h? ?? bi?t thm thng tin chi ti?t:
 
Hotline: 0916.331.163

 
??ng K Nh?n Bo Gi
Video

hotro

cameramatthan01@yahoo.com
Mr. Minh
Hotline: 0916.331.163


cameramatthan02@yahoo.com
Ms. Thu
Hotline:
094.65.65.156


cameramatthan03@yahoo.com


cameramatthan04@yahoo.com


cameramatthan05@yahoo.com